Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 12:21 PM EST
Plectoderes flavovittatus - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Plectoderes flavovittatus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulafreire

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 01:45 PM -05
Umbonia pyramidalis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Umbonia pyramidalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 04:22 PM -03
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thevargases

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 10:28 AM -04

Τόπος

Chapare, Bolivia (Google, OSM)
Umbonia pyramidalis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Umbonia pyramidalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 07:57 PM -02
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 09:24 AM -03
Pawiloma victima - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pawiloma victima, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claitonlenz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 09:16 AM -03

Τόπος

Lajeado (Google, OSM)
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 10:50 AM -05
Pterodictya reticularis - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pterodictya reticularis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 11:57 AM -03
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirmeleon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 12:59 AM -03
Pawiloma victima - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pawiloma victima, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinpunkldu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:19 AM -05

Τόπος

Loja (Google, OSM)
Stehlikiana crassa - Photo (c) ajott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ajott
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Stehlikiana crassa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 02:38 PM -05
Parathona cayennensis - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Parathona cayennensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 01:15 PM -03
Vidanoana flavomaculata - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Vidanoana flavomaculata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 10:08 AM -03

Ετικέτες

Erythrogonia excisa - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Erythrogonia excisa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 10:07 AM -03

Ετικέτες

Erythrogonia excisa - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Erythrogonia excisa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arleth_rodriguez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:34 AM UTC
Apateson albomaculatum - Photo (c) jmtobin6975, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by jmtobin6975
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Apateson albomaculatum, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfdeon

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:13 PM -03
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victormozqueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 02:51 PM UTC
Erythrogonia excisa - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Erythrogonia excisa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 04:21 PM -02
Enchophyllum cruentatum - Photo (c) Rod Nagual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rod Nagual
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Enchophyllum cruentatum, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheffambrosio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017
Lystra lanata - Photo (c) andriusp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andriusp
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Lystra lanata, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier_fortune

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:16 AM -03
Lystra pulverulenta - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Campos
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Lystra pulverulenta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco464

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021

Τόπος

Golfito, CR-PU, CR (Google, OSM)
Pterodictya reticularis - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pterodictya reticularis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 11:17 AM -03

Ετικέτες

Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 08:43 AM -02
Dilobopterus costalimai - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Dilobopterus costalimai, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcarolinalago

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 01:18 PM -03

Τόπος

María Curie 5600 (Google, OSM)
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 08:13 AM -02
Dilobopterus costalimai - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Dilobopterus costalimai, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego376

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 08:29 AM -05
Membracis obliquifasciata - Photo (c) Vermont Center for Ecostudies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vermont Center for Ecostudies
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Membracis obliquifasciata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasresende

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 10:21 AM -03
Macugonalia leucomelas - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio T. Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Macugonalia leucomelas, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rka67

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 04:30 PM UTC
Raphirhinus phosphoreus - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Raphirhinus phosphoreus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2014 10:27 AM CDT
Erythrogonia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Γένος Erythrogonia, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3093