Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iemontenegro

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 01:33 ΜΜ CST
Tylozygus fuscolineellus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Tylozygus fuscolineellus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2010

Τόπος

Ramos Mejia (Google, OSM)
Acanthoventris drewseni - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Acanthoventris drewseni, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 07:09 ΜΜ -02
Acanthoventris drewseni - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Acanthoventris drewseni, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 09:38 ΜΜ -03
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenshu

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 04:57 ΜΜ CST
Penthicodes farinosus - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Penthicodes farinosus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwikyrahmadiaswan

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Penthicodes farinosus - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Penthicodes farinosus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 09:55 ΠΜ CST
Penthicodes farinosus - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Penthicodes farinosus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulafreire

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 01:45 ΜΜ -05
Umbonia pyramidalis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Umbonia pyramidalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 04:22 ΜΜ -03
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thevargases

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 10:28 ΠΜ -04

Τόπος

Chapare, Bolivia (Google, OSM)
Umbonia pyramidalis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Umbonia pyramidalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 07:57 ΜΜ -02
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 09:24 ΠΜ -03
Pawiloma victima - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pawiloma victima, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claitonlenz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 09:16 ΠΜ -03

Τόπος

Lajeado (Google, OSM)
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 10:50 ΠΜ -05
Pterodictya reticularis - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pterodictya reticularis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 11:57 ΠΜ -03
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirmeleon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 12:59 ΠΜ -03
Pawiloma victima - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pawiloma victima, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinpunkldu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:19 ΠΜ -05

Τόπος

Loja (Google, OSM)
Stehlikiana crassa - Photo (c) ajott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ajott
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Stehlikiana crassa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 02:38 ΜΜ -05
Parathona cayennensis - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Parathona cayennensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 01:15 ΜΜ -03
Vidanoana flavomaculata - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Vidanoana flavomaculata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 10:08 ΠΜ -03

Ετικέτες

Erythrogonia excisa - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Erythrogonia excisa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 10:07 ΠΜ -03

Ετικέτες

Erythrogonia excisa - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Erythrogonia excisa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arleth_rodriguez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:34 ΠΜ UTC
Apateson albomaculatum - Photo (c) Mason S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mason S.
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Apateson albomaculatum, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfdeon

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:13 ΜΜ -03
Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victormozqueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 02:51 ΜΜ UTC
Erythrogonia excisa - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Erythrogonia excisa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 04:21 ΜΜ -02
Enchophyllum cruentatum - Photo (c) Rod Nagual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rod Nagual
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Enchophyllum cruentatum, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheffambrosio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017
Lystra lanata - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Lystra lanata, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier_fortune

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:16 ΠΜ -03
Lystra pulverulenta - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Campos
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Lystra pulverulenta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco464

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021

Τόπος

Golfito, CR-PU, CR (Google, OSM)
Pterodictya reticularis - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Pterodictya reticularis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 11:17 ΠΜ -03

Ετικέτες

Sibovia sagata - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη joaco5: Sibovia sagata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3095