Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2008 09:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2014 12:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 06:19 ΜΜ -02

Περιγραφή

Originally found on a petiole of Cecropia pachystachya sapling, but removed to photograph before it hopped away. I found it again the next day, where it had over-nighted on the plant in the last photo, here's the obs: https://www.inaturalist.org/observations/36539362

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2015 07:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloalberto

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardosavino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 01:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2012 04:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2012 10:28 ΠΜ CDT