Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pscharnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:41 ΜΜ PDT
Limosa fedoa - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

pscharnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:35 ΜΜ PDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pscharnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 03:19 ΠΜ PDT
Spatula cyanoptera - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Spatula cyanoptera, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

sheilsun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:54 ΠΜ PDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:10 ΠΜ PDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:08 ΜΜ PDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:37 ΠΜ PDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:41 ΠΜ PDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 08:56 ΜΜ PDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:40 ΠΜ PDT
Vidua macroura - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Vidua macroura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:12 ΠΜ PDT
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:03 ΠΜ PDT
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

linhchuwho

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:03 ΠΜ PDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adaman797

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:14 ΠΜ PDT
Vidua macroura - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Vidua macroura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:32 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:20 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:30 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acarias12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:31 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcgreen6gmailcom

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020

Περιγραφή

Accidental seedling - not cultivated >10 years old

Melaleuca nesophila - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Melaleuca nesophila, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacwahoo

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 04:30 ΜΜ PDT

Τόπος

El Cajon, CA, US (Google, OSM)
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinzhang68

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 07:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Large bush by the pond.

Baccharis salicifolia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnfuturist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:49 ΜΜ PDT

Τόπος

San Diego (Google, OSM)
Isocoma menziesii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaby123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 01:16 ΜΜ PDT
Eriogonum fasciculatum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msatris

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 04:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Museum Trail (Google, OSM)
Emmenanthe penduliflora - Photo (c) Timothy Eric Robinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Timothy Eric Robinson
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Emmenanthe penduliflora, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancy_jarvis

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 01:29 ΜΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ava567

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 04:01 ΜΜ PDT
Eriogonum fasciculatum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspermullins

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 07:30 ΜΜ PDT
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

dune4

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:34 ΜΜ PDT
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ντομάτα (Solanum lycopersicum)

Παρατηρητής

cassssssssalgado

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:18 ΠΜ PDT
Ντομάτα - Photo (c) alexkehl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Ντομάτα (Solanum lycopersicum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

laurenvannoort

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 01:11 ΜΜ EST
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη jmillsand: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15213