Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloydybird

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 08:30 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Pied Currawongs are visiting my backyard at the moment, to feed on berries (Brazilian Peppertree, and Chinese Elm), and utilise the birdbath to help regurgitate the seeds (#4 photo shows a 2cm regurgitated pellet. It looked solid but broke apart when I tried to remove it from the birdbath).

I also observed one banging seeds on my neighbours’ roof. These are likely to be the larger seeds from a native Cheese tree.

Toowong/Mt Coot-Tha (Gootcha/Kuta),
Brisbane (Meanjin)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asleepias

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

smartrf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

My friend took this photo of a coyote sleeping on his patio. The coyote looks very relaxed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bedgell

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel196

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 06:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

Possible hybrid? (Flame-rumped x Crimson-backed)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim500

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 02:56 ΜΜ EST

Περιγραφή

wild snake wandering through the are near the Harpy Eagle exhibit. I estimate it was about 1.5m long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arboretum_amy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The largest group of bees I have seen asleep in a single flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony_batista

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auntiegrace

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:48 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harvest

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:21 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 12:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 05:31 ΜΜ PDT

Τόπος

Orange, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

For the mites on this Figeater Beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Our neighbor's cat killed this Passeriform and brought it into our house to play with or to gift. The bird had a bloody raw spot near the neck.

The top and bottom of its tail are shown in images 2, 3 and 4. The feet are shown in images 5 and 6. The wound and blood are shown in image 7.
The front and back of the wing are shown in images 9 and 10.
Some scat/droppings were around the butt which fell out, shown in image 13.

I buried the dead bird in our compost bin to keep it away from the cat, who was chasing me down asking for her gift back.

As always, I tried to create good from the sad situation by providing as many photo angles as possible. Hopefully these will be useful to someone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martink3s04

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 06:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Spotted at Caspers wilderness Park on 7/4/21 on a mountain bike ride. The coyote was standing at attention and I was photographing it when the badger crossed interview and the coyote moved off. Presumably this was a symbiotic feeding behavior

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurawillb

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthropogen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2004 07:42 ΜΜ MST

Τόπος

Panama (Google, OSM)