Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_margen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:42 ΜΜ PDT
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_margen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:44 ΜΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_margen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:41 ΜΜ PDT
Lonicera hispidula - Photo (c) Eric Cleveland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Cleveland
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Lonicera hispidula, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_margen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:46 ΜΜ PDT
Fragaria vesca - Photo (c) Алексей Афонин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Афонин
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_margen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:34 ΜΜ PDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_margen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:29 ΜΜ PDT
Bellardia trixago - Photo (c) Alessandra Boccabianca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alessandra Boccabianca
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Bellardia trixago, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:35 ΠΜ PDT
Bellardia trixago - Photo (c) Alessandra Boccabianca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alessandra Boccabianca
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Bellardia trixago, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:35 ΠΜ PDT
Hemizonia congesta luzulifolia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Hemizonia congesta ssp. luzulifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmentist

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:00 ΠΜ PDT
Bellardia trixago - Photo (c) Alessandra Boccabianca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alessandra Boccabianca
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Bellardia trixago, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 01:52 ΜΜ PDT
Triteleia peduncularis - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Triteleia peduncularis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 11:59 ΠΜ PDT
Clarkia gracilis sonomensis - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Clarkia gracilis ssp. sonomensis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 12:30 ΜΜ PDT
Triteleia hyacinthina - Photo (c) M.E. Sanseverino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Triteleia hyacinthina, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellacaraker

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:51 ΠΜ PDT
Calochortus luteus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Calochortus luteus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

lyneisfilm

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:56 ΠΜ PDT

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyneisfilm

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:26 ΠΜ PDT

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)
Psaltriparus minimus - Photo (c) Kevin Krebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Psaltriparus minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristel_and_rory

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:59 ΜΜ PDT
Corallorhiza maculata maculata - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Corallorhiza maculata var. maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

sethcdunn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:55 ΜΜ PDT
Δίψακος - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Δίψακος (Γένος Dipsacus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becky550

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:22 ΜΜ PDT
Pituophis catenifer catenifer - Photo (c) Faris K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faris K
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Pituophis catenifer ssp. catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazer

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Calochortus tiburonensis - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Calochortus tiburonensis, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asimpleartichoke

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:12 ΠΜ PDT
Lupinus microcarpus - Photo (c) Mónica Soto Barahona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mónica Soto Barahona
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Lupinus microcarpus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asimpleartichoke

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:25 ΠΜ PDT
Hemizonia congesta luzulifolia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Hemizonia congesta ssp. luzulifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kapowie

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:32 ΜΜ PDT
Lupinus microcarpus - Photo (c) Mónica Soto Barahona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mónica Soto Barahona
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Lupinus microcarpus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kapowie

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:41 ΜΜ PDT
Bellardia trixago - Photo (c) Alessandra Boccabianca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alessandra Boccabianca
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Bellardia trixago, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kensanfran

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:41 ΜΜ PDT
Cytisus scoparius - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Cytisus scoparius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:01 ΜΜ PDT
Heterotheca grandiflora - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Rooks
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Heterotheca grandiflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikeday

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 03:19 ΜΜ PDT
Heterotheca grandiflora - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Rooks
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Heterotheca grandiflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felid_forage

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:52 ΜΜ PDT
Aesculus californica - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felid_forage

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 04:11 ΜΜ PDT

Τόπος

San Pablo, CA, USA (Google, OSM)
Genista monspessulana - Photo (c) nikaxelsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Genista monspessulana, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)

Παρατηρητής

gabriellehuffman

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 11:45 ΠΜ PDT
Carduus pycnocephalus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Carduus pycnocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hicolyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:41 ΜΜ PDT
Castilleja densiflora densiflora - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη jlmartin: Castilleja densiflora var. densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27417