Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcuriel

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 04:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Trail camera video stills, also have footage of it digging.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

actually flowering!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfscoter25

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:19 ΠΜ PST

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Captured a Western Bluebird for a meal in Wildcat Regional Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

marina

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 06:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In Wildcat Regional Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmanzanillo

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhundt

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

M2E128A70L0-0.0-0.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willcorning

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 02:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck1000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 12:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

Not exact location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendingtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 12:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

My friends, this isn't something you see everyday...I think I slipped into flower nirvana when I saw this.

Fasciated Canada lily, over 50 flowers on a single stalk; single plant in weedy moist thicket along railroad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsuding

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 04:41 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnegreann

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016 01:41 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

ethunder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

maxallen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Ate a deer in the bed of my truck

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 11:44 ΠΜ PST

Περιγραφή

Excitedly trotting around ground squirrel territory. Chasing squirrels and even occasionally diving down into their burrows after them, but not able to get into the narrow holes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2011 09:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

From my photo archives.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2009 12:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tec565

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nawaters

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

pulled a gopher or small rabbit out of a hole and ate it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayneyfrogz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very large (~9”) juvenile individual, possibly neotenic/paedomorphic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellacaraker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

San Geronimo Valley

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugwortdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 08:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 04:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmanzanillo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 11:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

tmanzanillo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 12:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

margaritamontenegro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:42 ΠΜ PDT

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 09:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Anna's Hummingbird taking lichen off of an active Bushtit nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salttram

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 02:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wild tagged condor perching on sign by the side of the paved road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hotel_calochortus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead with rodent tail hanging out of its mouth. Maybe a bird got them while the sally was struggling with the rodent?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Ελαφοποντικός (Peromyscus sonoriensis)

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2015

Περιγραφή

Was found halfway out of a beer bottle. Poor guy was soaked in beer. We were able to get him out and he happily ran away. He was also washed with water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nawaters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Interaction between bobcat and badger. Bobcat observation uploaded separately here: https://www.inaturalist.org/observations/104243438

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lotusmorning

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

M2E36L0-6R350B36

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

janconl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Gelderland, NL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Pre-active nest inside of coast redwood stump. Active nest with egg here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Active nest in old, hollow redwood stump. Only one egg visible. No adults present upon approach. Observation of the same nest, when pre-active with adults, here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasarms

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kookamongus

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 07:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Certainly not something you see every day in Marin county

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

mugwortdr

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 02:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_c_mahoney

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 07:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Bolinas, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierra_sd

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 01:46 ΜΜ PDT

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This bat alternated periods of flying and resting in a tree, each period about 1-2 minutes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 09:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pink morph!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmontijo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 10:45 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivecreeks

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2012

Περιγραφή

On level above quarry, with other monocots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 04:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2017 12:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

While kayaking on Elkhorn Slough this snake was first seen with head out of the water as if it was looking for a place to go. It then began swimming towards us in the kayaks and tried to board our boat. We didn’t get great views so we declined and paddled away, it swam the other way. Very neat for the kids to see!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanguiano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2009 02:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttrent

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2013

Περιγραφή

Re-located this roosting owl with my real camera in hand.

Full resolution at http://bit.ly/YJC9oK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

else

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:11 ΠΜ PST

Περιγραφή

along northern part of Selby trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tess41

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

johntena

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 11:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

erayner

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 01:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellenmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruzzone

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugwortdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 08:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Looking for help on species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xsweatsx

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 05:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 04:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

jdanielson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

The ringtail was pushed out of the rock tunnel by a spotted skunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdanielson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

The spotted skunk scared a ringtail out of this crevice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 01:49 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 02:54 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 03:02 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 08:26 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Clear Creek Management Area, San Benito County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

maxallen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 02:28 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmacias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 06:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Image 1 shows a complete (!) body print of a mature Lion. Tail is to the left; all 4 legs can be made out in foreground; lots of fur impressions at center and what appears to be a complete head print to the right, complete with ear prints. A couple of tracks appear at center as well. Yellow tape is open to 44 inches for scale. Images 2 and 3 detail the tracks and fur impressions. I had followed this cat for a pretty good distance before coming across this amazing scene.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gosner

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 03:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015 12:26 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Commonly known as slangkop, seen in the Gamkaberg Nature Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

carrion

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 10:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

3 for 1 - fox eating a snake eating a rabbit

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

jackscheinman

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 07:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2016 01:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

aero0o

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 05:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yargeritaville

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dozens observed in peak bloom. Area burned in Nuns Fire 2017. Plants varied in height from 1 to over 6 feet tall!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 05:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yargeritaville

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 01:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

carter_k

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018

Περιγραφή

Two of three coyotes that were hunting in the field at sunrise.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuyi1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 12:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shakethatgaster

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

danie143

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 09:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw on a bird walk with A. Fisher. @antnat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2010 12:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beakpics

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 09:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2014 02:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

I was amazed to find this Sierran Treefrog trying to make a meal of a juvenile Taricha.

When I flipped the log the newt was upside down and in the frog's mouth, but was soon let go. The frog's tongue stuck out for a few seconds afterwards, I'd like to think due to awesome tetrodotoxin.

Pepperwood Preserve. Santa Rosa, California.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ap2il

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2009

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edoswalt

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 06:27 ΠΜ PDT

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Preying upon honey bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 11:47 ΠΜ PST