Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:07 ΜΜ CDT
Phoenicopterus ruber - Photo (c) Ivan Clemente Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Clemente Torres
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Phoenicopterus ruber, Ένα μέλος του Φοινικοπτερόμορφα (Τάξη Phoenicopteriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denniskent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 03:42 ΜΜ CDT
Phoenicopterus ruber - Photo (c) Ivan Clemente Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Clemente Torres
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Phoenicopterus ruber, Ένα μέλος του Φοινικοπτερόμορφα (Τάξη Phoenicopteriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)

Παρατηρητής

stellarsseacow

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:28 ΠΜ PDT
Σταφυλινίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020
Corthylio calendula - Photo (c) Mark Shields, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Shields
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 01:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Hurst, TX, USA (Google, OSM)
Corthylio calendula - Photo (c) Mark Shields, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Shields
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txbirdkid3

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:09 ΜΜ UTC
Phoca vitulina richardii - Photo (c) Igor Derevskov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Igor Derevskov
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Phoca vitulina ssp. richardii, Ένα μέλος του Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 01:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Two immature

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckeene

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 02:03 ΜΜ UTC
Pelazoneuron ovatum - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jtuttle
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Pelazoneuron ovatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike221

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017 04:18 ΜΜ CST
Dryobates pubescens - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

ebs1usa

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 07:49 ΜΜ CDT
Κογιότ - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtwright50

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:41 ΠΜ CDT
Eryngium yuccifolium - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Eryngium yuccifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrenciscus

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 10:10 ΠΜ CDT

Τόπος

Madison (Google, OSM)
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

kwandsnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 07:49 ΜΜ CDT

Τόπος

Madison (Google, OSM)
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbuckland1a

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 11:34 ΠΜ CDT
Physostegia virginiana - Photo (c) benwadejones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by benwadejones
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Physostegia virginiana, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

lucas_atayde

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:05 ΠΜ GMT

Τόπος

Iceland (Google, OSM)
Κοκκινοσκέλης - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_atayde

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 04:37 ΜΜ PDT
Perisoreus canadensis - Photo (c) Tim Harding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Perisoreus canadensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

lucas_atayde

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:12 ΠΜ GMT
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas_cedhagen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2005

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Aptenodytes forsteri - Photo (c) Martha de Jong-Lantink, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Aptenodytes forsteri, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kari_svendsboe

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:26 ΜΜ PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

mammalbigyear2022

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Finally got it after 5 tries!

Μακρύουρη Νυφίτσα - Photo (c) Max Omick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Max Omick
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Seattle, WA, USA (Google, OSM)
Cepphus columba - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Cepphus columba, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

killerkamila

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 03:33 ΜΜ PDT
Papilio rutulus - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Papilio rutulus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβάντα (Γένος Lavandula)

Παρατηρητής

gretchencrandall

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Plant

Λεβάντα - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Λεβάντα (Γένος Lavandula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellarsseacow

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 06:27 ΜΜ PDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

jumpingsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not a bumble bee. Unknown

Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmorgan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:32 ΜΜ UTC
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintylee

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 08:21 ΜΜ CDT
Rallus elegans - Photo (c) Oliver Burrus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oliver Burrus
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Rallus elegans, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintylee

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 08:20 ΜΜ CDT
Ixobrychus exilis - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Ixobrychus exilis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenfalick

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 02:00 ΜΜ HST

Περιγραφή

Apparent window strike

Geothlypis formosa - Photo (c) vogelbild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Geothlypis formosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

dianb

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 01:05 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Red and black bug ~.3cm in length.

Aphodius - Photo (c) tapaculo99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tapaculo99
Η ταυτότητα του χρήστη jingibi: Γένος Aphodius, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 395