Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 06:18 ΠΜ PDT
Ραπανάκι Daikon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbc9000

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 09:51 ΠΜ PDT
Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Ceratodoris rosacea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aponeurotica

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 07:16 ΜΜ PDT
Brennus - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Υπογένος Brennus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 03:39 ΜΜ PDT
Dichelotarsus cavicollis - Photo (c) Museum of Comparative Zoology, Harvard University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Dichelotarsus cavicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

rileyclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:05 ΜΜ PDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumikuni

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 09:52 ΠΜ PDT
Doriopsilla fulva - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Doriopsilla fulva, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumikuni

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 09:52 ΠΜ PDT
Doriopsilla - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Γένος Doriopsilla, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyclark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 11:38 ΠΜ PST
Anthopleura xanthogrammica - Photo (c) Stephen Bentsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Anthopleura xanthogrammica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyclark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 12:05 ΜΜ PST

Τόπος

pacific grove (Google, OSM)
Kniphofia uvaria - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Kniphofia uvaria, Ένα μέλος του Κνιφόρια (Γένος Kniphofia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyclark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 05:30 ΜΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, US (Google, OSM)
Pisaster ochraceus - Photo (c) Alex George, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex George
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyclark

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 01:38 ΜΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 07:36 ΠΜ PDT
Briza maxima - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Briza maxima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisel211

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:30 ΜΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjonuschat

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Caprella mutica - Photo (c) amlyne12, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Caprella mutica, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:46 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Οφιουροειδή - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Cryptochiton stelleri - Photo (c) Steven Calcote, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Calcote
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Cryptochiton stelleri, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Neverita lewisii - Photo (c) Charlotte Seid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Seid
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Neverita lewisii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddygirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Limacia cockerelli - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Limacia cockerelli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red-winged_blackbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:33 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

SCUBA Diving McAbee Pinnacle photo by Kevin Mcdonnell

Metridium farcimen - Photo (c) Evie Fachon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evie Fachon
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Metridium farcimen, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tn-

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Haliotis cracherodii - Photo (c) sykospark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sykospark
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Haliotis cracherodii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherchin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 11:34 ΠΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Keyhole Limpet? My benthic knowledge is thin at best.

Diodora aspera - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Diodora aspera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmr

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:51 ΠΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cthompson211

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:48 ΜΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajudah

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajudah

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Clavelina huntsmani - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Clavelina huntsmani, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajudah

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:15 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Doris odhneri - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Doris odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyjm

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:15 ΜΜ PDT
Loxorhynchus crispatus - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Loxorhynchus crispatus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orobourical

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023

Περιγραφή

Screenshot from YouTube video here: https://youtu.be/5eBnVGkSuwE?t=24m16s

Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 293