Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisel211

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:30 ΜΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjonuschat

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Caprella mutica - Photo (c) amlyne12, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Caprella mutica, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:46 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Οφιουροειδή - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Cryptochiton stelleri - Photo (c) Steven Calcote, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Calcote
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Cryptochiton stelleri, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Neverita lewisii - Photo (c) Charlotte Seid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Seid
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Neverita lewisii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddygirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Limacia cockerelli - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Limacia cockerelli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red-winged_blackbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:33 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

SCUBA Diving McAbee Pinnacle photo by Kevin Mcdonnell

Metridium farcimen - Photo (c) Evie Fachon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evie Fachon
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Metridium farcimen, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tn-

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Haliotis cracherodii - Photo (c) sykospark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sykospark
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Haliotis cracherodii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherchin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 11:34 ΠΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Keyhole Limpet? My benthic knowledge is thin at best.

Diodora aspera - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Diodora aspera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmr

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:51 ΠΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cthompson211

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:48 ΜΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajudah

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajudah

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Clavelina huntsmani - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Clavelina huntsmani, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajudah

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:15 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Doris odhneri - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Doris odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyjm

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:15 ΜΜ PDT
Loxorhynchus crispatus - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Loxorhynchus crispatus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orobourical

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023

Περιγραφή

Screenshot from YouTube video here: https://youtu.be/5eBnVGkSuwE?t=24m16s

Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shabrobtilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Stylatula elongata - Photo (c) Will Sides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Sides
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Stylatula elongata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

mothmr

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

the thing coming out. Part of the bivalve?

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flapflapglide

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:01 ΠΜ PDT
Flabellinopsis iodinea - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Flabellinopsis iodinea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomeskillet

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:53 ΠΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomeskillet

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:45 ΠΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomeskillet

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:47 ΠΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomeskillet

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:09 ΠΜ PDT
Peltodoris nobilis - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Peltodoris nobilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonsell2001

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:31 ΜΜ CST
Lytechinus variegatus - Photo (c) Sean Nash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Lytechinus variegatus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isa-03

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:59 ΠΜ EST
Echinidea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Ανθυποτάξη Echinidea, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonsell2001

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:41 ΜΜ CST
Echinidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Οικογένεια Echinidae, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 06:19 ΜΜ PST

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)
Parakontikia ventrolineata - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Parakontikia ventrolineata, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 8, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmwondering

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:11 ΜΜ PDT
Prosartes smithii - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Prosartes smithii, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)

Παρατηρητής

rabbitlady101

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:34 ΜΜ PDT
Σταχτοδέλφινο - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη jeremyhathaway: Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 281