Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyclark

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:30 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:24 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 07:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 07:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 12:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 04:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Cuyuja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Casper!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)