Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenbergstrom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 01:44 PM CET

Τόπος

Salem, Sverige (Google, OSM)
Nectria cinnabarina - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Nectria cinnabarina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edn76

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:19 PM CEST
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο Γένος Lycoperdon

Παρατηρητής

edn76

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:29 PM CEST
Λυκόπερδο - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edn76

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:48 PM CEST
Agaricomycetes - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:56 PM EEST
Hydnum repandum - Photo (c) Piotr Lukasik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Hydnum repandum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleldc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:35 PM EEST
Agaricomycetes - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hana126

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:55 PM EEST
Cladonia stellaris - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Cladonia stellaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schlottsson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:21 PM EEST
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Τάξη Araneae

Παρατηρητής

dizzycaspian1223

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:49 PM CEST
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dizzycaspian1223

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:49 PM CEST
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise_rollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:43 PM EEST

Τόπος

Huddinge (Google, OSM)
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grandchelem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:18 AM UTC

Τόπος

Ekerö (Google, OSM)
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nojin_anvari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:03 AM PDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schlepperpaule

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:22 PM EEST
Agaricomycetes - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schlepperpaule

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:22 PM EEST
Agaricomycetes - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schlepperpaule

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:23 PM EEST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία Equisetum arvense

Παρατηρητής

schlepperpaule

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:23 PM EEST
Equisetum - Photo (c) Kira Marchenkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schlepperpaule

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:25 PM EEST
Agaricomycetes - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο Γένος Rumex

Παρατηρητής

daniel_petersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:51 PM SAST
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

daniel_petersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:56 AM SAST

Τόπος

Nacka, SE-ST, SE (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

daniel_petersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:56 AM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

timmn

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 03:37 PM CEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

erikrosenschtz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 10:41 AM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

vleugel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 03:53 PM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

undrasaflundra

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:05 AM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

timmn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 10:06 AM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aninma

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 01:23 PM SAST
Rhododendron tomentosum - Photo (c) pikkuanna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Rhododendron tomentosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 05:02 PM SAST
Bunias orientalis - Photo (c) Schurdl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Bunias orientalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatana

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 10:44 AM SAST
Agaricomycetes - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο Συνομοταξία Bryophyta

Παρατηρητής

wildchroma

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2009 08:32 AM CEST

Περιγραφή

Tyresta National Park,
Sweden

Ετικέτες

Polytrichum - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jensu: Γένος Polytrichum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7369