Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellengarlov

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:13 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rimami

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:31 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronika_johansson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 06:31 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

pisum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 10:47 AM CST

Περιγραφή

having never seen cranes in the area before, i was pretty excited to see these. but after looking at them for a long time and realizing that they hadn't moved a single inch, i realized that they were probably just decoys, which was a bit of a letdown. 😕

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα Bellis perennis

Παρατηρητής

annasofiae

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 01:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης Luscinia svecica

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015 03:39 PM CEST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

wolfpeach

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 06:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 03:37 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felkim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 11:13 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 11:33 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοσκαπτοποντικός Myodes glareolus

Παρατηρητής

azph

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:50 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος Chloris chloris

Παρατηρητής

timmn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 12:38 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια Corvus monedula

Παρατηρητής

timmn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 04:02 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 11:43 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenbergstrom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:46 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος Coronella austriaca

Παρατηρητής

helenbergstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 01:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχόβους Ovibos moschatus

Παρατηρητής

johnlinnell

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 04:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια Anas platyrhynchos

Παρατηρητής

amos_m

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 09:13 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα Corvus cornix

Παρατηρητής

jensu

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 09:11 AM CEST