Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 04:45 PM -03

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)
Pachyramphus castaneus - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Pachyramphus castaneus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

nodumofikilemagadlela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:43 PM UTC

Τόπος

Gomoa, Ghana (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mubsugh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:59 AM UTC
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

eugene92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 07:02 AM UTC

Τόπος

Ga West, Ghana (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

eugene92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 07:16 AM UTC

Τόπος

Ga West, Ghana (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

eugene92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 07:32 AM UTC

Τόπος

Ga West, Ghana (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

simontang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:19 AM UTC

Τόπος

Ghana (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 05:35 PM SAST
Chlorocichla simplex - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Chlorocichla simplex, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 05:24 PM SAST

Τόπος

Afienya, Ghana (Google, OSM)
Ploceus nigricollis brachypterus - Photo (c) wimvz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Ploceus nigricollis ssp. brachypterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 05:24 PM SAST

Τόπος

Afienya, Ghana (Google, OSM)
Ploceus nigricollis - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Ploceus nigricollis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 05:50 PM SAST

Τόπος

Afienya, Ghana (Google, OSM)
Atimastillas flavicollis - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Atimastillas flavicollis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jones18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021

Τόπος

Ho, Ghana (Google, OSM)
Platysteira cyanea - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Platysteira cyanea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jones18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021

Τόπος

Ho (Google, OSM)
Lagonosticta rufopicta - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Lagonosticta rufopicta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jones18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021

Τόπος

Ho (Google, OSM)
Pycnonotus barbatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Pycnonotus barbatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jones18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021

Τόπος

Ho (Google, OSM)
Cinnyris venustus - Photo (c) Shirley Hitschmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Cinnyris venustus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:15 AM -03

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)
Trichothraupis melanops - Photo (c) João Paulo Rosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Trichothraupis melanops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)
Macropsalis forcipata - Photo (c) Sandro Von Matter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Macropsalis forcipata, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ay_jay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Greater Accra, GH (Google, OSM)
Euchromia - Photo (c) lenachow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Γένος Euchromia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

gilmanova_a

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:25 AM +05
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artichaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:47 PM CEST

Τόπος

Marsa Alam (Google, OSM)
Microthespis dmitriewi - Photo (c) alex_alaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Microthespis dmitriewi, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artichaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:34 AM CEST

Τόπος

Marsa Alam (Google, OSM)
Macolor niger - Photo (c) Jens Petersen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Macolor niger, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artichaud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2013 03:52 PM CET

Τόπος

Marsa Alam (Google, OSM)
Halichoeres hortulanus - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Halichoeres hortulanus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artichaud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2013 08:39 PM CET

Τόπος

Marsa Alam (Google, OSM)
Chaetodon austriacus - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Chaetodon austriacus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurens-in-the-wild

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Noord-Holland, NL (Google, OSM)

Περιγραφή

Op de keukentafel met de deur naar de tuin open.

Xylota - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Γένος Xylota, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasbijen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 09:39 AM -03
Omophoita - Photo (c) Hugo A. Quintero G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Γένος Omophoita, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandralamberts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2015 03:01 PM CET

Περιγραφή

Urbanus doryssus

Murgaria doryssus - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Murgaria doryssus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 11:50 AM -03
Knipolegus nigerrimus - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Knipolegus nigerrimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 04:50 PM EDT

Περιγραφή

Separate observation for the fish

Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasbijen

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:23 AM -03
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2007
Chlorostilbon mellisugus - Photo (c) Michael Woodruff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanpaulboerekamps: Chlorostilbon mellisugus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 480