Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitiodaceandrobert

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:19 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:01 AM EDT

Περιγραφή

On the trail. Fell from trees above? Moved it aside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 09:20 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianne_poesse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Found at Bachelors Beach - Bonaire. 9M depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:29 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 12:07 PM PST

Περιγραφή

Not a bad sighting when waiting in line for BBQ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Exciting to spot this out my office window! Only the second time I've seen a bald eagle from our yard in the 7 years we've been here. It's easy to see them along the Anacostia and Potomac, but we live at least 2 miles from the nearest river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ria-vogels

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 10:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2015 11:02 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dibaeis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 02:47 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νότια Ρυγχοφάλαινα (Balaenoptera bonaerensis)

Παρατηρητής

laurens-in-the-wild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2010

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία