Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:17 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Hecastocleis shockleyi - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Hecastocleis shockleyi, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:15 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Stanleya pinnata - Photo (c) Stephanie Calloway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Calloway
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Stanleya pinnata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:14 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With a few big fat leaves from last season.

Atriplex confertifolia - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Atriplex confertifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:31 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Astragalus coccineus - Photo (c) Colin Barrows, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Astragalus coccineus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:30 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Eriogonum glandulosum - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eriogonum glandulosum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:27 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Chylismia walkeri - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Chylismia walkeri, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:24 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Scopulophila rixfordii - Photo (c) Marty Purdy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marty Purdy
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Scopulophila rixfordii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:22 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Phacelia perityloides - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Phacelia perityloides, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:19 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Mentzelia oreophila - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Mentzelia oreophila, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Mentzelia oreophila - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Mentzelia oreophila, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:33 ΠΜ PST
Eucnide urens - Photo (c) travel_stuffies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eucnide urens, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collection #1003

Erigeron argentatus - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Erigeron argentatus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Collection #1050

Veronica americana - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Veronica americana, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:35 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Aliciella latifolia - Photo (c) William Terry Hunefeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by William Terry Hunefeld
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Aliciella latifolia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:51 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure

Stephanomeria pauciflora - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Stephanomeria pauciflora, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:53 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Ephedra nevadensis - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Ephedra nevadensis, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:54 ΠΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Lepidium fremontii - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Lepidium fremontii, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:03 ΜΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Chorizanthe rigida - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Chorizanthe rigida, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:08 ΜΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Stephanomeria pauciflora - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Stephanomeria pauciflora, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:32 ΜΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Chaenactis stevioides - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Chaenactis stevioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:36 ΜΜ PST

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)
Encelia actoni - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Encelia actoni, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

donaldfreeborn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:18 ΠΜ PST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collection #1963

Oreocarya hoffmannii - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Oreocarya hoffmannii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collection #2039

Pectocarya setosa - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Pectocarya setosa, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:18 ΜΜ MDT

Τόπος

Hinckley, UT, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing with Eriocoma hymenoides, Eriocoma arida, Hesperostipa comata and another unidentified Stipeae species.

Eriocoma × bloomeri - Photo (c) Laura Cunningham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Cunningham
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eriocoma × bloomeri, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collection #2581

Chenopodium leptophyllum - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Chenopodium leptophyllum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valhikes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 11:08 ΠΜ PST
Ericameria nauseosa - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Ericameria nauseosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:26 ΠΜ MDT

Τόπος

Cedar City, UT, US (Google, OSM)
Eriocoma × bloomeri - Photo (c) Laura Cunningham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Cunningham
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eriocoma × bloomeri, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienzelll

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 02:47 ΜΜ PDT
Phlox hoodii - Photo (c) licensed media from USDA PLANTS images without owner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Phlox hoodii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 99205