Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:34 AM PDT
Cordylanthus kingii helleri - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Cordylanthus kingii ssp. helleri, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:03 AM PDT

Περιγραφή

Purdy 1069.

ID notes: lvs well distributed along stem, proximal lvs appearing to wither in age, lvs triangular and prominently dentate.

Senecio triangularis - Photo (c) Evan Lipton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evan Lipton
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Senecio triangularis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:56 AM PDT

Περιγραφή

Purdy 1080.

Stachys albens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Stachys albens, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:32 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1083.

ID notes: Seed rows ± 3 above mid-fruit; seeds irregular-rounded to -angular, flower bracts not concealing fruits, ± white below middle.

Mentzelia montana - Photo (c) Marty Purdy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marty Purdy
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Mentzelia montana, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:15 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1084.

Eriogonum wrightii subscaposum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eriogonum wrightii var. subscaposum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:37 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1085.

Phacelia bicolor - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Phacelia bicolor, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 02:19 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1089.

Seeds up to 4/fruit, plants perennial from thick woody taproot.

Phacelia ramosissima - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Phacelia ramosissima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:33 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1093.

Only two Argemone/prickly poppies in CA and the other one only up to 1200m and with lvs less prickly adaxially.

Argemone munita - Photo (c) Ron Sipherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Argemone munita, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:46 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1095.

Plants/population entirely vegetative, but distinctive! No other likely candidates with this foliage in the area. Growing in Piper Fire (2002) burn scar.

Nama rothrockii - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Nama rothrockii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:50 PM PDT
Pilosella horrida - Photo (c) mtash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mtash
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Pilosella horrida, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:54 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1097.

Fruits gen >=3.5mm wide. Fruit margins rather parallel, but otherwise keys easily here and seems to be a good fit. No flowers so pollen shape and ploidy level unknown.

Boechera platysperma - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Boechera platysperma, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 04:06 PM PDT
Heuchera rubescens - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Heuchera rubescens, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:17 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1100.

Dinstinctive fine, short, dense, and recurved hairs covering stem and foliage lending plant a sagey green-glaucous color. Keyed pretty easily and common species. Grey/glaucous foliage, Stem hairs short (< 0.25 mm), very dense, uniform, and recurved, lvs >=4mm wide (gen 4-5mm), stems gen >20cm, peduncle relatively short + slender.

Monardella linoides sierrae - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Monardella linoides ssp. sierrae, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:26 PM PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Balsamorhiza sagittata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 08:59 AM PDT
Eriogonum ovalifolium purpureum - Photo (c) tangojuli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eriogonum ovalifolium var. purpureum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:00 AM PDT
Gilia - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Γένος Gilia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:14 AM PDT
Eremogone kingii - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eremogone kingii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:43 AM PDT
Pinus longaeva - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Pinus longaeva, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:06 AM PDT
Asclepias speciosa - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stormcatcher
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Asclepias speciosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:51 PM PDT
Pinus jeffreyi - Photo (c) Lance Walker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lance Walker
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Pinus jeffreyi, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:56 PM PDT

Περιγραφή

Flowers very popular with these black ants.

Angelica lineariloba - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Angelica lineariloba, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 07:23 AM PDT
Phacelia ramosissima - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Phacelia ramosissima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 07:45 AM PDT

Περιγραφή

Purdy 1104.

Some plants along road here with interesting swollen stem galls.

Horkeliella congdonis - Photo (c) Margery Oldfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Margery Oldfield
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Horkeliella congdonis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:15 AM PDT
Descurainia californica - Photo (c) 2011 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Descurainia californica, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:19 AM PDT
Scrophularia desertorum - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Scrophularia desertorum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:20 AM PDT
Ageratina occidentalis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Ageratina occidentalis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:22 AM PDT
Monardella odoratissima glauca - Photo (c) Sarah Minnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Minnick
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Monardella odoratissima ssp. glauca, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:19 AM PDT
Stephanomeria tenuifolia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Stephanomeria tenuifolia, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:58 PM PDT

Περιγραφή

Purdy 1122.

Silene sargentii - Photo (c) Laura Molnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Silene sargentii, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:05 PM PDT
Eriogonum latens - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jdmore: Eriogonum latens, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 67577