Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Associated with (from same population as) collection Purdy 1141.

Population size estimated at ca. 40 plants. Most vegetative, none in flower, and only 3 in fruit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 06:23 PM CAT

Περιγραφή

The only other plant found growing in the immediate vicinity was a succulent shrub species of Amaranthaceae, Arthraerua leubnitziae. Heavy fog in the morning. Ten miles East, no fog. In this way Welwitschia can be seen to be a relictual species somewhat akin to coastal redwoods of California, both clinging to a narrow strip along the coast of a cold ocean where they can find what they need to survive and in the case of Welwitschia, avoid competition.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evolvulux

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:36 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterfertig

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madge

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:54 AM PDT

Τόπος

Ensenada, BC , MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 09:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swinitsky

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 10:02 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 03:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 10:44 AM PDT

Τόπος

Lead gulch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gentilcore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

USA, Nevada, Clark County, Gold Butte National Monumnet: The spectacular yellow Las Vegas Bearpaw Poppy flowers blooming on barren gypsum hills near Little Finland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 09:53 AM MDT

Περιγραφή

Growing out of the very top of Delicate Arch... A sea of tourists taking selfies under the most well-known arch in the U.S. and of course I'm drawn to the native plant it's wearing as a hat. ha ha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ob1963

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2013 03:10 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 12:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerinnag

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 10:39 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

I almost can’t believe it myself, but it has to be this. We just went and saw Lewisia maguirei in the Quinn Canyon Range YESTERDAY. About 150 air miles from this location in the Spring Mountains. About 50 plants. South and west facing limestone slope near top of small ridge. We looked at the sepals of 20 flowers, 19 had 3 sepals and 1 had 4 sepals. Plants had 2-3 flowers per inflorescence. :)!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyk

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2011 02:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrienneleihy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 03:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 12:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 03:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Πίκα (Ochotona princeps)

Παρατηρητής

laurenscheinberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2015 03:10 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 07:58 AM PST

Περιγραφή

Two separate cones near each other in wash adjacent to Mesquite Spring Campground. Must've traveled quite a great distance to get to this point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 08:34 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 11:12 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 12:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheliahargis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:55 AM CDT

Τόπος

Commons Ford (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what is going on but this is the fourth birder that I know of who has had a phoebe perch on their binoculars or on their person at Commons Ford.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 03:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 02:42 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmelo_lopez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterfertig

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Περιγραφή

Yermo xanthocephalus in flower (note the yellow phyllaries)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 03:46 PM PDT

Περιγραφή

Pink family? one of the few hardy plants that grow on the Negit islets

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 05:41 PM IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buzzard

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 02:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 12:45 PM PDT

Περιγραφή

iNaturalists gather at 10,000 ft. to count Butterflies on White Mountain. l to r: @sea-kangaroo @maractwin @catchang @robberfly @leptonia @storm_petral

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolannie1949

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 11:33 AM MDT

Περιγραφή

These were blooming all over the area above the Dominguez Canyon, bright spots of yellow opening for one day and then dying, ready for another set to bloom tomorrow. They don't have time for fancy smooth petals, so the wrinkled linen look is in.

A beetle resting in the shade of some petals is par for the course!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 12:25 PM PDT

Περιγραφή

ambiguus or thurberi?