Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laerhart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:50 ΠΜ EST
Sesuvium portulacastrum - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sesuvium portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laerhart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:58 ΠΜ EST
Forestiera segregata - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Forestiera segregata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sandrobittencourt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 01:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

Médio porte, sombra média

Conocarpus erectus - Photo (c) cfa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cfa
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Conocarpus erectus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_bellethorne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 04:25 ΜΜ EST
Sesuvium portulacastrum - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sesuvium portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_bellethorne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 05:06 ΜΜ EST
Sabal palmetto - Photo (c) camilleclark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariop9167

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2014
Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Morella cerifera, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariop9167

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2014
Cladium mariscus jamaicense - Photo (c) Marie Coleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Coleman
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Cladium mariscus ssp. jamaicense, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

dariop9167

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2014
Suaeda linearis - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Suaeda linearis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_griffith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 10:09 ΠΜ EST
Maytenus phyllanthoides - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Maytenus phyllanthoides, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laerhart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:48 ΜΜ EST
Sesuvium portulacastrum - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sesuvium portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyfields

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Gamochaeta pensylvanica - Photo (c) Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Gamochaeta pensylvanica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 02:24 ΜΜ EST
Sabatia stellaris - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sabatia stellaris, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_griffith

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 09:11 ΠΜ EST
Jatropha integerrima - Photo (c) Maribel Armenteros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maribel Armenteros
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Jatropha integerrima, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_griffith

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 09:15 ΠΜ EST
Jatropha integerrima - Photo (c) Maribel Armenteros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maribel Armenteros
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Jatropha integerrima, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esimpson2015

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 11:08 ΠΜ EST

Τόπος

Estero (Google, OSM)
Cassytha filiformis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Cassytha filiformis, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicans14

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 12:55 ΜΜ EST

Περιγραφή

EMRM24s

Sisyrinchium miamiense - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sisyrinchium miamiense, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridagal

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 03:05 ΜΜ EST
Sisyrinchium miamiense - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sisyrinchium miamiense, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malmack

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 11:17 ΠΜ EST
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris503

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 02:48 ΜΜ EST
Borrichia frutescens - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Borrichia frutescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chawwiieeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 06:01 ΜΜ EST

Τόπος

Fort Myers, FL, US (Google, OSM)
Coreopsis leavenworthii - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Coreopsis leavenworthii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexparry

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 03:15 ΜΜ EST
Sagittaria chapmanii - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Sagittaria chapmanii, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexparry

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 03:41 ΜΜ EST
Vittaria lineata - Photo (c) Mark Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Connolly
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Vittaria lineata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

birdleaves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:06 ΠΜ EST
Ulmus americana floridana - Photo (c) Shannon Carnevale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shannon Carnevale
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Ulmus americana var. floridana, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdleaves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:26 ΠΜ EST
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Jerry Cannon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jerry Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgesims

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:19 ΠΜ CST

Τόπος

Batesville, AR, US (Google, OSM)
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bradybudds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:18 ΠΜ EST
Heliotropium curassavicum - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Heliotropium curassavicum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:36 ΜΜ EST
Schizachyrium sanguineum hirtiflorum - Photo (c) brettbudach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Schizachyrium sanguineum var. hirtiflorum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradybudds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:16 ΠΜ EST
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Ana Carolina da Fonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Carolina da Fonte
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcallister11

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:50 ΠΜ EST
Ιπομέα Των Δυτικών Ινδιών - Photo (c) John E. Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John E. Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Ιπομέα Των Δυτικών Ινδιών (Ipomoea indica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swainsona1897

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:54 ΠΜ EST
Nuttallanthus canadensis - Photo (c) TommyHAGA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Nuttallanthus canadensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 388173