Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearsone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:20 AM EDT
Lycoris radiata - Photo (c) Y.K.Tarabagani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Lycoris radiata, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:38 AM EDT
Carphephorus odoratissimus - Photo (c) Scott Simmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Carphephorus odoratissimus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennmagusharvey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:31 AM EDT

Περιγραφή

bush with small white flowers and berries. and apparently a spike? and it seems like the berries turn white when ripe.

Ετικέτες

Randia - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Γένος Randia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:32 AM EDT
Asimina angustifolia - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Asimina angustifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:30 AM EDT
Eupatorium album - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Eupatorium album, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:01 AM EDT
Polygala lutea - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Polygala lutea, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:01 AM EDT
Asclepias pedicellata - Photo (c) Jason Ksepka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Asclepias pedicellata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:40 AM EDT
Liatris pauciflora pauciflora - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Liatris pauciflora var. pauciflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:36 AM EDT
Liatris pauciflora pauciflora - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Liatris pauciflora var. pauciflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:22 AM EDT
Ludwigia maritima - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Ludwigia maritima, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiktikaswang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:01 AM EDT
Kosteletzkya pentacarpos - Photo (c) Jenny Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Kosteletzkya pentacarpos, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merylgreen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:06 AM EDT
Liatris laevigata - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Liatris laevigata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:54 AM EDT
Canella winterana - Photo (c) Jenny Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Canella winterana, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdamon12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:54 AM EDT
Syagrus romanzoffiana - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Syagrus romanzoffiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ants8jr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:56 AM EDT
Pityopsis graminifolia latifolia - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Pityopsis graminifolia var. latifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidre11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Liatris ohlingerae - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Liatris ohlingerae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explor-ranger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:21 PM UTC
Cuscuta compacta - Photo (c) Janet Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Cuscuta compacta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:01 AM EDT
Momordica charantia - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Momordica charantia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eluney_gonzalez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:19 AM EDT
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annjmorrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:55 AM EDT
Clinopodium coccineum - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Clinopodium coccineum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eluney_gonzalez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:18 AM EDT
Helianthus debilis - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Helianthus debilis, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος Γένος Cyperus

Παρατηρητής

philipcarver713

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:07 AM CDT

Τόπος

Crestview (Google, OSM)
Cyperus metzii - Photo (c) Grayson Sasser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Cyperus metzii, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessa0417

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:06 AM EDT
Pityopsis graminifolia latifolia - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Pityopsis graminifolia var. latifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent529

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:07 AM EDT
Euphorbia polyphylla - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Euphorbia polyphylla, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:07 AM EDT
Bursera simaruba - Photo (c) sanichols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Bursera simaruba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehanceellington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:07 AM EDT
Stachytarpheta cayennensis - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Stachytarpheta cayennensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehanceellington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:41 AM EDT
Urena lobata - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Urena lobata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msweetland20

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:29 PM EDT
Centrosema virginianum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Centrosema virginianum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehanceellington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:42 AM EDT
Momordica charantia - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Momordica charantia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:17 AM EDT
Croton argyranthemus - Photo (c) j_appleget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jayhorn: Croton argyranthemus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 182331