Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchen12

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 05:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakqary

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 09:02 ΠΜ -03

Τόπος

Monjolos, MG, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athena_wildweeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 03:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamabird1111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 12:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

depdave

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Possibly the world’s biggest Gopher Apple. This individual has been in existence for at least 15 years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:32 ΜΜ CDT

Τόπος

Milton, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthgrl11

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 12:46 ΜΜ EST

Τόπος

Fort Myers (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogockman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 01:07 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpwhit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 07:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinsmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 11:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anhinga0

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 03:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calicokitten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark-groeneveld

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vayarce

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbuchwald

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casita

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 01:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

42 photos, 1 a day over 6 weeks (March 12 — April 26) of a big Quercus falcata in the yard leafing out for spring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pondcypressstudio

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damonmoore

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 07:13 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_kratz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 06:28 ΜΜ UTC

Τόπος

Villas, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

From a new site my Dad and I discovered last year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 12:24 ΜΜ CDT

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony295

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 10:36 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 10:43 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcingram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jm66

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 01:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_cripe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 06:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Came out to Medley to see some remnant wetland prairie areas I noticed on google maps. There weren't any iNaturalist observations around here so I figured it would be fun to see what was around.
All my observations from today:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.874575902010463&nelng=-80.33779662814422&on=2021-07-26&place_id=any&subview=map&swlat=25.863956809664582&swlng=-80.37863057818694&user_id=joemdo&verifiable=any

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacitippins

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jazydek

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 09:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλογόδεντρο (Delonix regia)

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbick

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winsaid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 09:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

raindrops

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 01:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

eferrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 01:45 ΜΜ EST

Τόπος

Sarasota, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 12:30 ΜΜ CST

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josholive

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 05:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwetterer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 12:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifercandler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 02:33 ΜΜ HST

Περιγραφή

flower,
seed head

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 06:50 ΜΜ EST

Περιγραφή

Posting with hopes some of the bird experts out there might know the gillions of ducks? migrating south in Florida last night? Got a cool full moon shot with them going by, inadvertently. I was thinking maybe scaups.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreasanchez4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 12:55 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obrock

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 09:08 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorrmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 02:49 ΜΜ HST

Περιγραφή

alternate
simple
entire, no lobing 0
no teeth 0
–acute apex
–acute base
–3:1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_e

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 09:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulethompsonjr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 05:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z7nikon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondaridley

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 04:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eferrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 03:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 11:43 ΠΜ EST

Τόπος

Mims, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Applying prescribed to maintain a healthy ecosystem at Salt Lake WMA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_kratz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 12:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2013 03:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Everglades National Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 02:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonsims22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 05:53 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mskyoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:30 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex-d

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 11:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strgzzr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 05:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gman122

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)