Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:45 PM EDT

Περιγραφή

Came out to Medley to see some remnant wetland prairie areas I noticed on google maps. There weren't any iNaturalist observations around here so I figured it would be fun to see what was around.
All my observations from today:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.874575902010463&nelng=-80.33779662814422&on=2021-07-26&place_id=any&subview=map&swlat=25.863956809664582&swlng=-80.37863057818694&user_id=joemdo&verifiable=any

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacitippins

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jazydek

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 09:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλογόδεντρο (Delonix regia)

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbick

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 10:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winsaid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 09:47 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

raindrops

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

eferrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 01:45 PM EST

Τόπος

Sarasota, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 12:30 PM CST

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josholive

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 05:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwetterer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 12:11 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifercandler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 02:33 PM HST

Περιγραφή

flower,
seed head

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 06:50 PM EST

Περιγραφή

Posting with hopes some of the bird experts out there might know the gillions of ducks? migrating south in Florida last night? Got a cool full moon shot with them going by, inadvertently. I was thinking maybe scaups.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreasanchez4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 12:55 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obrock

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 09:08 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorrmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 02:49 PM HST

Περιγραφή

alternate
simple
entire, no lobing 0
no teeth 0
–acute apex
–acute base
–3:1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_e

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 09:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulethompsonjr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 05:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 09:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z7nikon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondaridley

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 04:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyudi002

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 06:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eferrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 11:43 AM EST

Τόπος

Mims, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Applying prescribed to maintain a healthy ecosystem at Salt Lake WMA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_kratz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 12:18 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2013 03:35 PM EDT

Περιγραφή

Everglades National Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 02:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonsims22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 05:53 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mskyoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:30 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex-d

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 11:52 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strgzzr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 05:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gman122

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 01:19 PM EDT