Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loucal

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 06:11 ΜΜ EDT

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) NobbiP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin-816

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 06:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Coreopsis lanceolata

Eupithecia - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Γένος Eupithecia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινες (Υποοικογένεια Polyommatinae)

Παρατηρητής

lydpul

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 04:06 ΜΜ EDT
Πολυομμάτινες - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Πολυομμάτινες (Υποοικογένεια Polyommatinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_horton

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 08:26 ΜΜ EDT
Xanthotype - Photo (c) Kyle Warnecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Warnecke
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Γένος Xanthotype, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren68695

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:11 ΠΜ EDT
Nomophila nearctica - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Nomophila nearctica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureenthusiast05

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:34 ΜΜ EDT
Euparthenos nubilis - Photo (c) lauraseale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Euparthenos nubilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylernoonan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:09 ΜΜ EDT
Noctuinae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Υποοικογένεια Noctuinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave95833

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:51 ΜΜ EDT
Noctuinae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Υποοικογένεια Noctuinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylernoonan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:15 ΜΜ EDT
Psyche casta - Photo (c) naturalist_ua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Psyche casta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

gabbygrzan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 03:16 ΜΜ EDT
Nepticulidae - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Οικογένεια Nepticulidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrestrial_alien

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

has orange-yellow underwings

Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) NobbiP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Emmelina monodactyla - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Emmelina monodactyla, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Hydrelia albifera - Photo (c) Jennifer Murdoch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Murdoch
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Hydrelia albifera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Spargaloma sexpunctata - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Spargaloma sexpunctata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Phlogophora iris - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Phlogophora iris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Idia americalis - Photo (c) Jewelwing66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jewelwing66
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Idia americalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Protodeltote muscosula - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Protodeltote muscosula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Notocelia rosaecolana - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Notocelia rosaecolana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Pasiphila rectangulata - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Pasiphila rectangulata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Phlogophora iris - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Phlogophora iris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Limnaecia phragmitella - Photo (c) Krylenko VV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krylenko VV
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Limnaecia phragmitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Choristoneura fumiferana - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Choristoneura fumiferana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

with Protoptilinae on lower part of wing

Halysidota - Photo (c) mediocre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mediocre
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Γένος Halysidota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Hedya nubiferana - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Hedya nubiferana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Epiblema scudderiana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Epiblema scudderiana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Notocelia rosaecolana - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Notocelia rosaecolana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Cycnia tenera - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Cycnia tenera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Microcrambus elegans - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Microcrambus elegans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Hedya nubiferana - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Hedya nubiferana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, NY, USA (Google, OSM)
Euphyia intermediata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη jasondombroskie: Euphyia intermediata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 110689