Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 09:41 ΜΜ MDT

Περιγραφή

fumiferana/occidentalis group

posting a few specimens from this summer's western trip; I haven't done any serious ID work on them yet, so IDs are either generic or tentative for now, except for the "obvious" ones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 03:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Feeding on Garden Nasturtium

Pupated Sep/14/23

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

rmburke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 11:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

6813

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 06:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Algonquin Provincial Park, Ontario

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 12:05 ΠΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 7346

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 10:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 03:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 01:21 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 08:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Order Lepidoptera
Superfamily Noctuoidea (Owlet Moths, &al.)
Family Erebidae (Underwing, Tiger, Tussock Moths, &al.)
Subfamily Arctiinae (Tiger Moths &al.)
Tribe Arctiini (Tiger Moths)
Subtribe Arctiina
Genus Apantesis

On clover etc. in former ag. field undergoing restoration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 09:47 ΠΜ -04

Περιγραφή

5-6 mm long. @gafischer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianacaefc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meowdle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 06:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_the_amab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 09:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 09:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markread

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 07:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 06:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 04:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:33 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadywoods-gardener

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Hornby, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrollperkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 10:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azucena3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 05:10 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Specimen AA-2023-569

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 09:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 03:44 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanli

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:33 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanli

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:55 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(Pandemis limitata) Indian Springs WMA, Kuhns Ridge Road, Washington County, Maryland September 15, 2023. At UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(Pandemis limitata) Indian Springs WMA, Kuhns Ridge Road, Washington County, Maryland September 15, 2023. At UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasplover

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 04:28 ΜΜ EST

Τόπος

Newport, Curaçao (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2017 08:02 ΜΜ EST

Τόπος

Curaçao (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 12:38 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2015 11:57 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric930

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 10:19 ΜΜ CDT

Τόπος

Columbia, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 06:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentromera

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 03:08 ΠΜ +07

Τόπος

Svay Leu, Cambodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Parthenocissus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentromera

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 07:11 ΜΜ +07

Τόπος

Svay Leu, Cambodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 08:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:33 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 09:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Specimen AA-2022-342

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 09:53 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Note gray and white hindwing for ID. @jasondombroskie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:45 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 10:34 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:07 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 09:58 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 10:01 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:34 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:30 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonnorman

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 09:21 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 08:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Order Lepidoptera
Superfamily Tortricoidea (Tortricid Leafroller Moths &al.)
Family Tortricidae (Tortricid Leafroller Moths)
Subfamily Olethreutinae (Olethreutine Leafroller Moths)
Tribe Olethreutini
Genus Olethreutes (Olethreutes Moths)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 08:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Cupressus macrocarpa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel73997

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 09:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 09:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 06:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 10:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 05:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 09:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel73997

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 11:14 ΜΜ EDT