Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 11:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 09:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:09 PM CDT

Περιγραφή

What a wonderful evening at Gus Engeling WMA after a landowner workshop earlier. I put up some black-lights around this bog and sandy area. Tremendous biodiversity here! *still working on ID's

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabeth48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 05:34 PM CDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmmonk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 09:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 12:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:04 AM PDT

Περιγραφή

Phtheochroa fulviplicana ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:05 AM PDT

Περιγραφή

Choristoneura retiniana (?) -- there are a couple of similar looking specimens of Choristoneura retiniana at http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=3639, although a completely different-looking "form" of this species seems to be more common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:00 AM PDT

Περιγραφή

Apotomis infida (?) (or the more common Anopina triangulana ?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 08:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 12:11 PM MDT

Περιγραφή

Maybe 5mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nutmegtrish

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 11:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark935

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 08:27 AM EDT

Περιγραφή

not confident this is correct

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 12:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:16 AM CDT

Περιγραφή

on Solanaceae

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:24 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:51 AM CDT

Περιγραφή

on Solanaceae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 04:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:26 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:27 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:27 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2015 01:14 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 09:14 AM EDT

Τόπος

WRS, Algonquin PP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:35 AM CDT

Περιγραφή

One at LepiLED light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jduez

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 11:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 07:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 07:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdz456

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 06:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 06:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 06:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabersthedragon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 10:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 09:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 08:11 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:34 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Caught in a moth trap.
Coll. #BW84

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_hagel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2009 06:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:53 AM EDT

Περιγραφή

Specimen #1377

FW length 5 mm.