Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 07:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Scopula limboundata at the Mckeldin Area of Patapsco Valley State Park in Carroll County, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2015 10:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 05:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhoebbel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Martyringa latipennis at the Hilton Area of Patapsco Valley State Park in Catonsville, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 09:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 04:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Vitis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 07:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Bath, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbull

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 04:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_kielb

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Washtenaw Bird and Nature Alliance Moth Night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 12:46 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 09:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidokines

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 11:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 07:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombus_frankii

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombus_frankii

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 05:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffib128

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 09:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Fayston, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adkins Arboretum- locations approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2006 03:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 2042
@a_anctil; @jasondombroskie

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2005 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2017 06:51 ΜΜ EST

Τόπος

Curaçao (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 07:26 ΜΜ EST

Τόπος

Newport, Curaçao (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentdu

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 05:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

@a_anctil je ne suis pas sûr mais...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

tiny, about 3 mm long. At UV lit sheet. Also seen the next night https://www.inaturalist.org/observations/220405376

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 10:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 07:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of a Clemensia albata at Watkins Regional Park in Prince George's County, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2001 04:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garybnunn

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 09:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Came to metal halide lamp sheet at 5600 feet elevation. Pinyon-juniper woodland fragment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garybnunn

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 09:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Came to metal halide lamp sheet in pinyon-juniper woodland fragment at 5600 feet elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 07:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 08:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2013 12:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trepik30

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 11:33 ΠΜ CEST

Τόπος

Słubice, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2015 07:24 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At UV light.

@jasondombroskie, Gypsonoma fasciolana is as close as I can get but it doesn't seen typical.

What do you think?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

privatenoaccess

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2002 07:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2000 04:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2004 07:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Deciduous woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hzirlin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 06:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 07:07 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanchongchong

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 05:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_anderson3

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

HA492

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2011 09:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 06:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinemoleculess

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremycoleman

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 10:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:36 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This moth was actually brownish-black, had a brown abdomen.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of a Argyrotaenia quercifoliana at the Pickering Creek Audubon Center near Easton, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arborsphere

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 02:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco193

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:16 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2015 10:43 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 06:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 09:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 09:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origamilevi

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 09:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Strafford, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylernoonan

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 02:34 ΜΜ EDT