Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_graham

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:23 ΜΜ AEST
Tachybaptus novaehollandiae - Photo (c) Anne Love, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Love
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Tachybaptus novaehollandiae, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma948

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:06 ΠΜ AEST
Ptilotula penicillata - Photo (c) Matt Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Ptilotula penicillata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

emma948

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:19 ΠΜ AEST
Μαύρος Κύκνος - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Poot Villanueva
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma948

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:40 ΠΜ AEST
Microcarbo melanoleucos - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Microcarbo melanoleucos, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzinndzinn

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:08 ΜΜ AEST
Gallinula tenebrosa - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Gallinula tenebrosa, Ένα μέλος του Γαλλινούλη (Γένος Gallinula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithsage

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 01:12 ΜΜ AEST
Anas castanea - Photo (c) Pål A. Olsvik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pål A. Olsvik
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Anas castanea, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

naturewithsage

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 01:53 ΜΜ AEST
Μαύρος Κύκνος - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Poot Villanueva
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzinndzinn

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:54 ΠΜ AEST
Microcarbo melanoleucos - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Microcarbo melanoleucos, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parasitoid_wasp

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 12:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found in rock pool. No idea what family it might be in. Some sort of spider crab maybe?

Bellidilia laevis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Bellidilia laevis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolekirky

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:42 ΠΜ AEST
Lampona - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Γένος Lampona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolekirky

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:35 ΜΜ AEST
Egretta novaehollandiae - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Egretta novaehollandiae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

taylah26

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:56 ΠΜ AEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timijimi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:28 ΜΜ AEST
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomyt

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:12 ΜΜ AEST
Biziura lobata - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Biziura lobata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)

Παρατηρητής

dzinndzinn

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:07 ΜΜ AEST
Μικρό Κοράκι - Photo (c) C Yasuda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzinndzinn

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 02:54 ΜΜ AEST
Electroma papilionacea - Photo (c) Kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Electroma papilionacea, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

clairesax

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:57 ΜΜ AEST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshal451

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:57 ΠΜ AEST
Nerita atramentosa - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Nerita atramentosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshal451

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:35 ΠΜ AEST
Bembicium - Photo (c) Rod Lowther, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rod Lowther
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Γένος Bembicium, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshal451

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:40 ΠΜ AEST
Cellana tramoserica - Photo (c) Adam Edmonds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Edmonds
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Cellana tramoserica, Ένα μέλος του Πατελιδοειδή (Υπεροικογένεια Patelloidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greydawnpademelon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:04 ΜΜ AEDT
Malurus cyaneus - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Malurus cyaneus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)

Παρατηρητής

wangqg

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2006 08:59 ΠΜ AEST
Μικρό Κοράκι - Photo (c) C Yasuda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmike78

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 12:32 ΜΜ AEDT
Anhinga novaehollandiae - Photo (c) Greg West, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg West
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Anhinga novaehollandiae, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangqg

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2006 12:22 ΜΜ AEST
Asterias amurensis - Photo Lycoo, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Asterias amurensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Γένος Asterias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangqg

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2006 12:11 ΜΜ AEST
Asterias amurensis - Photo Lycoo, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Asterias amurensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Γένος Asterias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangqg

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2006 10:43 ΠΜ AEST
Morus serrator - Photo (c) Pierre Tellier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pierre Tellier
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Morus serrator, Ένα μέλος του Σουλίδες (Οικογένεια Sulidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:17 ΠΜ AEST

Περιγραφή

In plague proportions; 1000s to tens of 1000s of these all over the reef.

Asterias amurensis - Photo Lycoo, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Asterias amurensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Γένος Asterias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 11:23 ΠΜ AEST

Περιγραφή

immatures??

Microcarbo melanoleucos - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Microcarbo melanoleucos, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1159

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 02:39 ΜΜ AEST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024

Περιγραφή

Vongolli valves are common in the intertidal wash-ups

Katelysia - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by davidsando
Η ταυτότητα του χρήστη janc99: Γένος Katelysia, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 578