Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenncxoxo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 04:04 ΜΜ AEST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

dawnborchardt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 08:40 ΠΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018

Περιγραφή

in the absence of a trunk or stone to lean on, a capybara may be an option;
I have observed these two individuals do this twice;

see also
https://www.inaturalist.org/journal/nelson_wisnik/21258-the-friendly-capybara

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leedownunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 05:14 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

The Darter catching these fish was an expert we saw him catch at least 12 fish in about 10 minutes, must have been hungry. He was so quick that most of the times we weren't fast enough to get a photo before he swallowed the catch and then down to hunt another one.
European Perch listed here: https://inaturalist.ala.org.au/observations/39823723