Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dguezmntlvo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 01:21 PM UTC
Marasmiineae - Photo (c) Carlene Cliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlene Cliver
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Υποτάξη Marasmiineae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louannenielsen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 09:18 AM EDT
Melampsorella elatina - Photo (c) Susan Guilford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Guilford
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Melampsorella elatina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_seifert

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:53 AM EDT

Περιγραφή

On Abies balsamea

Melampsorella elatina - Photo (c) Susan Guilford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Guilford
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Melampsorella elatina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willoughbyarevalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:41 PM -05
Melampsorella elatina - Photo (c) Susan Guilford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Guilford
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Melampsorella elatina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:41 PM EDT

Περιγραφή

huge, old, rotten and smelly, but still recognizable

Chlorophyllum rhacodes - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Chlorophyllum rhacodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:33 PM EDT
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Coprinellus disseminatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:39 PM EDT
Arcyria - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Arcyria, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:24 PM EDT

Περιγραφή

a huge patch on a dead Fagus

Cerrena unicolor - Photo (c) Gabe T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gabe T
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Cerrena unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:04 PM EDT
Hemistropharia albocrenulata - Photo (c) Johnny Richmond, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Richmond
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Hemistropharia albocrenulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:16 PM EDT
Mucronella - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Mucronella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:38 PM EDT
Stemonitis - Photo (c) debk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Stemonitis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:35 PM EDT

Περιγραφή

on Betula

Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:37 PM EDT
Rudiloria trimaculata - Photo (c) Ron Payne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Payne
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Rudiloria trimaculata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:45 PM EDT
Fuligo - Photo (c) suicideking, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Fuligo, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:57 PM EDT
Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:43 PM EDT
Fuligo - Photo (c) suicideking, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Fuligo, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:49 PM EDT

Περιγραφή

on recently fallen dead Fagus covered with Neonectria

Unfortunately, I was not able to remove this specimen to study it further

Nematogonum ferrugineum - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jonathan_mack
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Nematogonum ferrugineum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:52 PM EDT
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:19 PM EDT

Περιγραφή

on rotten wood standing over a pond

Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:21 PM EDT
Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:27 PM EDT
Spiraea alba - Photo (c) Warren Dunlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Dunlop
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Spiraea alba, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:45 PM EDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by botanico
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

patriciabailey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 02:41 PM EDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

t_knight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Myxomycetes - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:01 AM EDT
Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Amanita flavoconia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:44 AM EDT
Tubifera - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Γένος Tubifera, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:33 AM EDT

Περιγραφή

Very firm to touch. Difficult to cut a sample. Hardwoods. Mountain.
The gills have on both sides, structures that look like teeth! When I examined them in the microscope, I couldn't find any thing resembling teeth but only what resembles skeletocystidia 2.4-2.9 um which it is probably what makes it so tough. Spores are 3.7 x 7.9-8.6 um. Basidia 29 x 4.9 um with four sterigmata. There are clamps present. KOH softened the tissues.

Neofavolus suavissimus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Garrett Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Neofavolus suavissimus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyrsn8

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015 06:47 PM EDT
Asterophora lycoperdoides - Photo (c) jdcohenesq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jdcohenesq
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Asterophora lycoperdoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teldom20

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 10:27 AM PDT

Περιγραφή

Found alone on decaying wood near conifers, moss, and fern. Thick stalk measuring 2.2 cm. Cap is 1 cm in width. Interior stem is not hollow but is rubbery in texture. No visible gills.

Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

They sit upon what was a mushroom cap. The largest is about the size of a pencil eraser.

Asterophora parasitica - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jan_thornhill: Asterophora parasitica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 5315