Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 11:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:25 AM PDT

Περιγραφή

On Fomitopsis mounceae.
My coinciding Mushroomobserver observation below-

https://mushroomobserver.org/472103?q=1jwlf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 12:40 PM PST

Περιγραφή

On Armillaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 05:51 PM CEST

Τόπος

Sonvilier, Suisse (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulichickadee

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:10 AM EDT

Περιγραφή

Can't find a common name for this fella so I'm christening it the Cinnamon Stick fungus because it's tightly inrolled nature resembles a cinnamon stick stuck into the ground. After picking it unfurled slowly over time to almost flat in shape

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinmacg

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021

ΠεριγραφήWestern redcedar, Douglas-fir, unknown hardwoods.

In soil on/against a small chunk of hard (not rotten) wood.

No smell detected. Oily taste.

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 20, 2022.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkhitsun

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 6, 2016.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:08 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 01:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabella_darosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushymomof3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 02:24 PM EST

Τόπος

Plymouth, NH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Surrounded by Phlebia radiata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckk

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissabee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:03 PM EST

Περιγραφή

Growing in 2°C (36°F)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 05:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcacek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 11:26 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjleach

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the ground near a dead ash tree.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apdp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:33 PM EST

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogue_biologist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 02:17 PM EDT

Περιγραφή

Growing on wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 02:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nikolett6ttn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:43 AM EST

Περιγραφή

Grey mold of some sort.