Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Pica nuttalli - Photo (c) Aaron Maizlish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Pica nuttalli, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

chartreuse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:30 ΠΜ CST
Ανατολικός Γκιώνης - Photo (c) Michael Hodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islanddeborah

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:45 ΠΜ PDT
Sialia currucoides - Photo (c) Josiah Londerée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josiah Londerée
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Sialia currucoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 06:27 ΜΜ MDT
Falco mexicanus - Photo (c) Leslie S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie S
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Falco mexicanus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 06:18 ΜΜ MDT
Falco mexicanus - Photo (c) Leslie S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie S
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Falco mexicanus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegracewolf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:16 ΠΜ EST
Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar-fm1302

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 10:50 ΠΜ CST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 09:19 ΠΜ EST

Περιγραφή

Allapattah Flats WMA, Entry # 9, Martin County, FL

Ετικέτες

Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bknauff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 02:49 ΜΜ EST
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graydonwph

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:09 ΜΜ MDT
Buteo regalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Buteo regalis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 05:51 ΜΜ PDT
Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) jim22lawrence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

nastasya40

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Sverdlovsk, RU (Google, OSM)
Χιονόγλαυκα - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

carterstrope

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer

Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Arusha, TZ (Google, OSM)
Giraffa tippelskirchi - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Giraffa tippelskirchi, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamfromcanada

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2012 09:23 ΠΜ CST
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Buteo swainsoni, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

deepthisunjith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:02 ΜΜ IST
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2015 10:37 ΠΜ MDT
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Buteo swainsoni, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavodallaqua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 10:32 ΠΜ -03
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

snakebird15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 04:10 ΜΜ EST
Νανογέρακο - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garza Tobón
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Νανογέρακο (Falco columbarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelyautja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 02:06 ΜΜ CST
Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) jim22lawrence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingpeach

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015 02:29 ΜΜ MDT

Τόπος

Murtaugh, ID, US (Google, OSM)
Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) jim22lawrence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

worldtraveler27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:32 ΜΜ MST
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

worldtraveler27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:09 ΜΜ MST
Στεφανοπρίστης - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

worldtraveler27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:10 ΜΜ MST
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

gustavodallaqua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 08:35 ΜΜ -03
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabatt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

worldtraveler27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:23 ΜΜ MST
Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hevcrap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:46 ΜΜ PST
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:03 ΠΜ -03
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:13 ΠΜ -03
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jamesjarrett00: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49465