Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 11:31 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cescgv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:18 ΜΜ CET

Τόπος

Bodø, Noruega (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

carterstrope

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotbo900

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2007 11:14 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Minolta DSC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-catfinch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 02:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogrenaround

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 01:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:36 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Strange location for this species.
Found in my car, after spending all day in Setúbal area, so that might be the source. I've been in different locations in that area, original place unknown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

dinosaurman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 07:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axuni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcmrabbit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 01:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseybirds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterstrope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kandythietten

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Andrews (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah216lynn

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckenna69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:37 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcastrovillo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 09:38 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Beneath rotting wood at forest edge. Sage steppe habitat.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kandythietten

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Andrews (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

heidi573

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eklundk1129

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:42 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

midwestern_phoebe

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 12:11 ΠΜ MDT

Περιγραφή

caught in mist net during owl banding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturejeanne

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 12:39 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Camouflaged pretty well with the tree bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kandythietten

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 05:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Andrews (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:13 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:21 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:38 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:43 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 04:48 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 07:33 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:36 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 07:56 ΠΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petechar1

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 1996

Περιγραφή

This observation was made by Jeremy Hawk.

These photos were taken by Charles R. Peterson in the ISU Herpetology Laboratory.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterstrope

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Idaho, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:41 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:14 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:45 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panther_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:00 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Idaho, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020

Περιγραφή

released safely back into the wild

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Idaho, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Trying to keep location on the down low to keep from getting over pressured

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021

Περιγραφή

banded with state and federal permits then released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kash90910

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 07:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

heidi573

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 11:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 02:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruldo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2015 04:12 ΜΜ HST

Τόπος

Wyoming, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a black phase yellow-bellied marmot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudeeric

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 10:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:28 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 01:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthahagler

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

k10delreal

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 01:20 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciandavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 10:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 03:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcastrovillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2011 03:02 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Female attending her clutch of eggs hidden beneath a piece of wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 02:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

pearltheowlgirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 11:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Sparks, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearltheowlgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterstrope

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 06:57 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Shitty screengrabs from a phone video

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearltheowlgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearltheowlgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Arusha, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearltheowlgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex8838

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Worley, ID, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annahdetwiler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi573

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 06:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

heidi573

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi573

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 06:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Μάιος 2023