Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionamurdoch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:53 AM UTC

Περιγραφή

No stripes?

Cormocephalus - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Γένος Cormocephalus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionamurdoch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:52 AM UTC

Περιγραφή

Not sure of the difference between Ethmostigmus rubripes and Scolopendra morsitans. I'm thinking Scolopendra??

Scolopendra morsitans - Photo (c) mattybee82, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Scolopendra morsitans, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat6765

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:39 PM CST

Περιγραφή

Found dead under pallets. Centipede - About 110mm long and 10mm wide.

Scolopendra morsitans - Photo (c) mattybee82, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Scolopendra morsitans, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:29 PM ACST
Cormocephalus aurantiipes - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Cormocephalus aurantiipes, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekwinter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:38 AM ACST

Τόπος

Frahn's Farm (Google, OSM)
Cormocephalus aurantiipes - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Cormocephalus aurantiipes, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα Συνομοταξία Arthropoda

Παρατηρητής

michaelb_21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:54 PM CDT
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:43 PM EDT

Περιγραφή

under Eastern White Pine, Pinus strobus

Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:36 AM EDT
Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachschwalen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:05 PM CDT

Περιγραφή

It was in the 90-100 degree weather.
It was clear skies and sunny
Inside of the Tilden Post Office, under a box

Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianeheath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:40 PM EDT
Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanlaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:04 PM EDT
Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericah971

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 03:43 PM UTC

Τόπος

Clinton (Google, OSM)
Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariya1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018 02:28 PM EDT

Περιγραφή

3-4 inches tall. Looks foamy.

Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onlyplants

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:04 AM EDT
Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moru

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Phallus rugulosus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Phallus rugulosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximilianhmiller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:15 PM EDT
Pseudocolus fusiformis - Photo (c) jennifercandler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Pseudocolus fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 11:36 AM -05

Τόπος

Bogotá, Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Te dejo algunas recomendaciones para tus registros. Las fotografías y descripciones que hagas, te van a permitir identificar el ejemplar: más detalles ver: https://colombia.inaturalist.org/journal/teodoro_chivatabedoya/54937-registro-de-hongos-macromicetos

Hongos de Colombia (Bogotá, 2019):
https://www.researchgate.net/publication/343651635_Hongos_de_Colombia_Contribucion_al_Conocimiento_de_la_Biota_Fungica_en_Ecosistemas_de_Humedal_Bosques_Andinos_Subparamos_y_Paramos_de_Bogota_DC

Otras recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: www.instagram.com/neotropical_fungi/
teodorot@outlook.es 3102084355

Clathrus archeri - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Clathrus archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liselle

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2015

Περιγραφή

Scolopendra spinosissima

Ετικέτες

Scolopendra spinosissima - Photo (c) Kritsada Moomuang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Scolopendra spinosissima, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:43 PM MST
Scolopendra polymorpha - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Scolopendra polymorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrearuggeri93

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:48 AM AWST
Ethmostigmus rubripes - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Ethmostigmus rubripes, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmthomas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:27 AM UTC
Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:49 AM EDT
Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_kittle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:01 PM EDT
Pseudocolus fusiformis - Photo (c) jennifercandler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Pseudocolus fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin_gleason

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:14 PM UTC
Lithobiomorpha - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Τάξη Lithobiomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahcloud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:08 AM EDT
Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash939

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 03:43 PM CST
Clathrus columnatus - Photo (c) jerry52, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Clathrus columnatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindychrisler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:27 AM CDT

Περιγραφή

only about 3" long

Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα Βασίλειο Animalia

Παρατηρητής

c_giselene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:15 PM UTC
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα Βασίλειο Animalia

Παρατηρητής

iamanita

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021

Τόπος

中寮漁港 (Google, OSM)
Ολοθουροειδή - Photo (c) François Michonneau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracey256

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:11 PM AEST
Cormocephalus westwoodi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacksonnugent: Cormocephalus westwoodi, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8954