Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careyd1971

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:00 PM AEST

Περιγραφή

Large terrestrial slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 02:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:31 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 09:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες Οικογένεια Tettigoniidae

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:28 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akrachaiaksornneam

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2013 10:29 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 09:53 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:06 PM HST

Περιγραφή

Possibly gravid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:25 AM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 12:30 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabinus2003

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 06:37 PM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 04:03 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:21 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:15 PM AWST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindy45

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:30 AM AEST

Τόπος

Winton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisper1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:46 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmvondermehden

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 03:17 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:28 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:56 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Not my best photos, sorry!
My camera lens was fogging from the constant rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven347

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Seen on private property in Guaynabo. Cannot show location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:40 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

envirosky

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2015 02:39 PM AEST

Περιγραφή

Centipede was approximately 100 mm long. Found under a small basalt rock in Natural Temperate Grassland south of Cooma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 07:35 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairebee13

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:42 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 11:23 AM AEST

Περιγραφή

Four spine jewel spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

framboise3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2012 10:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampdiva

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:07 AM AEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2014

Περιγραφή

Unknown Katydid
Identified as Elephantodeta nobilis on Bowerbird by Lily Kumpe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libaniapinheiro

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 04:31 PM CEST

Τόπος

Braga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες Υποοικογένεια Phaneropterinae

Παρατηρητής

shesgotlegs

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timrudman

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 02:20 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες Υποοικογένεια Phaneropterinae

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:49 PM AEST

Περιγραφή

Just escaped the clutches of a hungry Little Shrikethrush!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessster78

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 02:56 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thamnelegans24

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 10:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mereldalebout

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 08:05 AM AWST

Τόπος

Juna Downs, WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 09:56 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 11:07 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 08:55 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewsinton

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:47 PM ACST

Περιγραφή

Fruit body 100 mm tall. Pink leathery stipe or stem with green-black glebae or spore masses on outer surfaces. Smelt like manure when approached. Found growing on leaf litter near southern outer canopy Chaenomeles speciosa (Winter Cheer).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belindacopland

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmartims

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 09:38 AM CET

Περιγραφή

Redleg Centipede Cormocephalus nitidus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 02:11 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wambledyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 05:58 AM AWST

Τόπος

Kumarina, WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanbeaver

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 10:43 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohenriquetunes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 03:53 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 02:19 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 02:22 PM AEST

Περιγραφή

Paraphilaeus Daemeli

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajdyason

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 07:47 PM SAST

Τόπος

Mopani, ZA-NP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:28 PM AWST

Περιγραφή

The Hemisaga was enjoying a feed on freshly opening Verticordia lindleyi subsp. purpurea flowers.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 08:48 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnagle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 08:15 PM +11

Τόπος

Dubbo, NSW, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on a spider that was sitting in its web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2015 04:15 PM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobgood

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 03:56 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashutoshshinde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2015

Τόπος

Palghar, IN-MH, IN (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_t_ruehr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 03:30 PM UTC

Περιγραφή

cf. acaropenates

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duketogo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2013 12:56 PM +12

Τόπος

Northern Beaches (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2012 06:47 PM PDT

Περιγραφή

Photos not geotagged. Location somewhere in Yanchep National Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryldbs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 10:01 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 07:17 PM -03

Περιγραφή

Foto antiga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 09:34 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 09:28 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walandor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 10:26 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 12:26 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 09:59 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james1134

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 12:41 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 07:22 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 08:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake_nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 09:51 AM AEST

Τόπος

Cow Bay, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2010 09:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinjames

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 04:13 PM +08

Τόπος

Ruiru, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsimpson

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 08:25 PM EDT

Περιγραφή

Velvet Worm or Peripatus, Macroperipatus torquatus; These organisms are an ancient group believed to be related to arthropods. It is the largest known onychophoran. M. torquatus also possesses paired jaws with blades that face backwards and move alternatingly (Read and Hughes, 1987). Another distinguishing feature is the integument which is comprised of flat scales that overlap in a regular arrangement resulting in a hexagonal pattern (Read, 1988). There are also very specifically modified quadrangular projections along the dermis of the integument, a feature believed to be seen only in this species (Oliveira et al., 2012). This species is endemic to Trinidad and is found only in the Northern Range. This nocturnal carnivore lives on the forest floor, usually under or within the layer of leaf litter. Foraging is conducted by sweeping its head from side to side using slow steady movements, potential prey is stealthily inspected using the antennae which recoil gently and quickly so as to avoid detection by the potential prey (Read and Hughes, 1987). If prey is deemed suitable, Macroperipatus torquatus ambushes it by squirting a proteinaceous glue from its oral papillae (Fig. 2). This glue-like substance can be squirted a distance of up to 4 cm and serves to entangle the prey and prevent its escape. Next it locates a weak area between the thorax and abdomen of the prey and uses its jaws to bite through the membrane in this area (Read and Hughes, 1987). It then immobilizes its prey by injecting its saliva into the site and then extends its oral cone which it uses in conjunction with its jaws to extract the flesh of the prey. This organism is able to utilize its predatory strategies for defence as well. When threatened it may squirt glue in a defensive capacity (Read and Hughes, 1987) so as to stop predators and allow for escape. (The Online Guide to the Animals of Trinidad and Tobago). Asa Wright Nature Center, Comprising nearly 1,500 acres of mainly forested land in the Arima and Aripo Valleys of the Northern Range, The Centre’s main facilities are located on a former cocoa-coffee-citrus plantation, previously known as the Spring Hill Estate. This estate has now been partly reclaimed by secondary forest, surrounded by impressive rainforest, where some original climax forest on the steeper slopes have a canopy of 100-150 feet. The whole effect is one of being deep in tropical rainforest.Trinidad, Caribbean; Velvetworm6724D.tif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 09:30 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memix

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybrotten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016

Περιγραφή

MTA,LChp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybrotten

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017

Περιγραφή

MTA, LChp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybrotten

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017

Περιγραφή

MTA, LChp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 08:38 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_mathieu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2004 11:39 AM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinjames

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 10:35 PM +08

Τόπος

Ruiru, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjn

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2015 07:06 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrisi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 01:08 AM AEST

Τόπος

Melrose (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrisi

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:02 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 11:22 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 07:48 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 02:10 AM SAST

Τόπος

Makoni, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 03:49 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2014

Τόπος

Ankarana NP (Google, OSM)

Περιγραφή

Any idea what the centipede is preying upon?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 04:54 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 09:41 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 05:09 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 07:24 PM ACST