Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvieomnes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 02:34 ΜΜ -10
Anous stolidus - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Anous stolidus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvieomnes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 02:34 ΜΜ -10
Anous - Photo (c) Larry Meade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Γένος Anous, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 02:03 ΜΜ -10
Hypolimnas bolina - Photo (c) wklegend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wklegend
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:37 ΠΜ -10
Hippobroma longiflora - Photo (c) tanyanhong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tanyanhong
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Hippobroma longiflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:56 ΠΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)
Caranx melampygus - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Caranx melampygus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:56 ΠΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)
Parupeneus indicus - Photo (c) FishWise Professional, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Parupeneus indicus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbarnard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Αυστραλιανός Βαλτόκιρκος - Photo (c) devil66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by devil66
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Αυστραλιανός Βαλτόκιρκος (Circus approximans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:56 ΠΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)
Caranx - Photo (c) César Meiners Mandujano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Meiners Mandujano
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Γένος Caranx, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:56 ΠΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)
Parupeneus - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Γένος Parupeneus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:51 ΠΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)
Pentaceraster - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Γένος Pentaceraster, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 02:03 ΜΜ +13

Τόπος

Nuku'alofa, Tonga (Google, OSM)
Pteropus tonganus - Photo (c) Floyd E. Hayes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Floyd E. Hayes
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Pteropus tonganus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamstephenwoods

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 09:19 ΠΜ NZDT
Chroicocephalus novaehollandiae - Photo (c) marlenekraml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Chroicocephalus novaehollandiae, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnthorogood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:44 ΠΜ +13
Chaetodon lunulatus - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Chaetodon lunulatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnthorogood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:46 ΠΜ +13
Chaetodon mertensii - Photo (c) David Harasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Harasti
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Chaetodon mertensii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_pike

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 06:26 ΜΜ -10
Fregata minor - Photo (c) Bernard Mayoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernard Mayoff
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Fregata minor, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάινα (Γένος Acridotheres)

Παρατηρητής

nordsman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 07:15 ΠΜ +12

Τόπος

Beqa, Fiji, FJ (Google, OSM)
Acridotheres fuscus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Acridotheres fuscus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_lutua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Fiji (Google, OSM)
Cornufer vitiensis - Photo (c) Tamara.osborne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Cornufer vitiensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:44 ΜΜ -10
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 10:08 ΠΜ -10

Περιγραφή

ie ie

Freycinetia arborea - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Freycinetia arborea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 12:35 ΜΜ -10

Περιγραφή

?

Spathodea campanulata - Photo (c) plectrudis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plectrudis
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτολούλουδο (Cestrum nocturnum)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:06 ΜΜ -10

Περιγραφή

night jessamine

Νυχτολούλουδο - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Νυχτολούλουδο (Cestrum nocturnum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:14 ΠΜ -10
Geophila - Photo (c) nelvinson D jesus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nelvinson D jesus
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Γένος Geophila, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:03 ΠΜ -10

Περιγραφή

rubber tree. big

Συκή - Photo (c) yongzhe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by yongzhe
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτολούλουδο (Cestrum nocturnum)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 02:17 ΜΜ -10

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)
Νυχτολούλουδο - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Νυχτολούλουδο (Cestrum nocturnum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτολούλουδο (Cestrum nocturnum)

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 01:21 ΜΜ -10
Νυχτολούλουδο - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Νυχτολούλουδο (Cestrum nocturnum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:08 ΜΜ -10

Περιγραφή

On boulder beside stream.

Procris pedunculata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Procris pedunculata, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:21 ΜΜ -10
Xylosma suaveolens - Photo (c) Kenneth R. Wood (NTBG), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth R. Wood (NTBG)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Xylosma suaveolens, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danadopleach

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:05 ΠΜ -10

Τόπος

Rukuruku Haven (Google, OSM)
Thunbergia fragrans - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Thunbergia fragrans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danadopleach

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:29 ΠΜ -10

Τόπος

Rukuruku Haven (Google, OSM)
Adenanthera pavonina - Photo (c) Catalina Tong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Catalina Tong
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Adenanthera pavonina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danadopleach

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 07:02 ΠΜ -10
Synedrella nodiflora - Photo (c) Javier Tello Arellano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Tello Arellano
Η ταυτότητα του χρήστη islandnaturespotter: Synedrella nodiflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2118