Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:38 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Pallid skink - an undescribed species. Cryptic skink are found in the same area but at lower elevation. This species has the altitude record for skinks in Otago at 1,900 metres a.s.l.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 06:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Aotearoa's most recently described skink. Mataura skink (Oligosoma aureocola). Species name means 'dweller in gold' refering to the species strong use of Golden Spaniard or spear grass (Aciphylla aurea). Can someone chonk out the Wikipedia /iNat page? Knox, C.D., Patterson, G.B., Chapple, D.G. (2023): Oligosoma aureocola sp. nov. (Reptilia: Scincidae) from the northern Southland high country of Aotearoa/New Zealand. Zootaxa. 22 pp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albeer23

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 10:05 ΠΜ NZST

Τόπος

Ha'apai, TO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangratwicke

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Saint Helena (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 06:07 ΠΜ NZDT

Τόπος

Nuku'alofa, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbarnard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

alexbarnard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richfriend63

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 07:44 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 09:03 ΠΜ +12

Τόπος

Naitasiri, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipiok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korimakosong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:58 ΠΜ +11

Περιγραφή

Dyphaelea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2011 04:10 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eve_hallock

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

French Polynesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_lambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 03:32 ΜΜ +12

Τόπος

Wainikeli, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanthomasbujard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:01 ΜΜ -10

Περιγραφή

(old, 1-2 years)
E. fusca ?
Freshwater.
Pictures showing fw biotope June 22, 2023

System keeps me from changing Gobiiformes to Eleotris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:44 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbymorejohn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 01:35 ΜΜ -10

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbymorejohn

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 08:22 ΠΜ -10

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in wahoo stomach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 03:23 ΜΜ +12

Περιγραφή

Or Rattus rattus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 02:07 ΜΜ +12

Περιγραφή

A pair of pectoral sandpipers that have been hanging out at Mission Pool for the past week. Not the greatest photos unfortunately. Heavily streaked breast stopping abruptly at white belly; yellowish colour at base of bill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

konakia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:39 ΜΜ +12

Περιγραφή

greenlantern

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 10:55 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2010

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdmancraig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 12:06 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόραμφη Άλκα (Synthliboramphus antiquus)

Παρατηρητής

nooga_naturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judetisdall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 04:45 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:51 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:26 ΜΜ -10

Περιγραφή

Found under rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:12 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 07:25 ΠΜ +13

Τόπος

N of Tongatapu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:28 ΜΜ +13

Τόπος

Neiafu, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 05:39 ΜΜ -0930

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logania-depressa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on sea cliff ledge at Cape Jackson.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2002 08:57 ΠΜ -10

Περιγραφή

PTBG herbarium (Wood 9345)
We called this Hebe rapensis (F.Br.) Garn.-Jones

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vepa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2015 09:27 ΠΜ +13

Τόπος

Neiafu, Tonga (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified by Dr Art Whistler during the BioRAP in 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noiman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiouf

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mircaf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stella-stallatus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:22 ΠΜ -0930

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microbin_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 07:19 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microbin_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 12:13 ΜΜ +13

Τόπος

Neiafu, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Slightly pink form. Sparse cilia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:58 ΠΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)

Περιγραφή

Just the exoskeleton of a cicada. Left behind once the insect emerged and moved on to the next stage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic_ducarme

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 08:23 ΠΜ SAST

Τόπος

Pango, VU-SE, VU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theylooklikeus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:12 ΜΜ -11

Τόπος

Vahavaha, Niue (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw a few of these darker skinks, only in the South East of Niue though probably exist everywhere. Seemed on average larger and more skittish than the much more common copper tail and azure skinks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgnz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:38 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Waitati stream. Have never seen one here before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euanbrook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 10:00 ΠΜ NZST

Τόπος

Mataafi, Niue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbymorejohn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:30 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

jamadom07683

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 04:59 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:57 ΠΜ -10

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

Small Prostrate nature on top of cliff

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamstapleton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:22 ΜΜ +12

Τόπος

Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry there was only one image of this bird taken. Not a very cooperative solo specimen among Wandering Tatlers, Bar-tailed Godwits, Golden plovers and Turnstones all feeding at low tide in the estuary on Sonaisali Island.

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

davidfl22

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:37 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:17 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

bush_gremlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:50 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

3 eyed rat 😳😳 whos been radiating chemicals near me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob190

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 09:33 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 08:06 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

40W Actinic Light trap, 28-29 Dec 2019. Migrant (from Australia). First identified observation on iNaturalistNZ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

French Polynesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam-speight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

West Coast, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Hanging out in my rainwater sump.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_flood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue Hochstetter Frog found in an old gold mine tunnel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobynz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 07:10 ΠΜ +13

Τόπος

Pacific Ocean, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Approx 4 mixed in with around 50 dusky dolphins. Not boat shy and bow rode for about 10 minutes. Breathing and lobtailing as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 10:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In Kunzea robusta scrub on rock face. One mature specimen noted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominik_ramik

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 01:49 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominik_ramik

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 04:26 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dominik_ramik

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:21 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aucklandmuseum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1870 12:50 ΜΜ NZMT

Περιγραφή

Coenocorypha barrierensis
North Island Snipe
Holotype
Collected prior to 1871
Collected by: Bennett
https://www.aucklandmuseum.com/collections-research/collections/record/am_naturalsciences-object-125988

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

A wild bird from the recent translocation to this site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfl22

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:23 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfl22

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:24 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfl22

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:25 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Thym 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasha88213

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)

Περιγραφή

Heaps around, hard to take a good photo of though!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:55 ΜΜ +12

Τόπος

Lau, Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

West side Ogea Driki, beach vegetation.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zsims

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Menzies, AU-WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbymorejohn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:23 ΠΜ -10

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbymorejohn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:23 ΠΜ -10

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lau, FJ-EA, FJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Ogea only on limestone islets between Ogea Levu and Ogea Driki as far as I can see.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2010

Τόπος

Cook Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

One of three plants found in two sites of this critically endangered shrub. The images are of a site in the upper Avana River where two mature specimens grew on a cliff face adjacent a waterfall. No seedlings noted. One of the specimens was flowering and had fruit - the fruit had no seed in it. I suspect this species has lost its pollinator - it has declined markedly from the condition ascribed to it when it was discovered by Thomas Cheeseman in the 1880s

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 01:09 ΜΜ -10

Περιγραφή

One set of flower buds are just visible... =)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:21 ΜΜ -10

Περιγραφή

Lucky to catch this specimen with flowers... =)

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:31 ΜΜ -10

Περιγραφή

A bit puzzled by this one.. any help much appreciated...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:03 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing wild on lava flow, as slender erect trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roseyeley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 08:45 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:01 ΠΜ +12

Τόπος

Lau, Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

Bia, Ogea, growing on limestone islets, viewed from the tidal beach.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγάντιο Καλαμάρι (Architeuthis dux)

Παρατηρητής

tobynz

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 05:21 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Found by fishermen off Chalky Inlet who sent photos through.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2002

Περιγραφή

@kevinfaccenda
Paratrophis anthropophagorum (Seem.) Warb.
PTBG herbarium (Wood 9428)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 01:24 ΜΜ -10

Περιγραφή

Seen on trackside banks and rocks... introduced I think...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιούλιος 2004

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

PTBG herbarium (Wood 10884)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 08:43 ΠΜ -0930

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colthd

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 05:39 ΜΜ +13

Τόπος

Tongatapu, TO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2003

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

PTBG herbarium (Wood 10123)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2003 04:02 ΜΜ -0930

Περιγραφή

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. var. tuamotuensis St. John
PTBG herbarium (Wood 10361)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Ρυγχοφάλαινα (Balaenoptera acutorostrata)

Παρατηρητής

panch2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 01:00 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2006 02:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Maninita, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

original_cooperii

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία