Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjones76

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 06:49 ΠΜ NZDT
Charopa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Charopa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 02:34 ΜΜ NZDT

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)
Nerita melanotragus - Photo (c) Simon Nicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Nicholas
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Nerita melanotragus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlanglands

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 09:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a paua shell

Ostrea chilensis - Photo (c) Auckland War Memorial Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Auckland War Memorial Museum
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Ostrea chilensis, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_stolberger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 07:20 ΜΜ NZDT
Maoricrypta sodalis - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Maoricrypta sodalis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendandoogan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 12:27 ΜΜ NZDT
Potamopyrgus antipodarum - Photo (c) Alexander Mrkvicka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Potamopyrgus antipodarum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yourmatecaleb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:00 ΜΜ NZDT
Lunella smaragda - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Lunella smaragda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflepig_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:00 ΜΜ NZDT
Tritia burchardi - Photo (c) Javier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Javier
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Tritia burchardi, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflepig_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 03:59 ΜΜ NZDT
Cominella maculosa - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Cominella maculosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflepig_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:08 ΜΜ NZDT
Siphonaria australis - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Siphonaria australis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:37 ΠΜ NZDT
Thalassohelix igniflua - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Thalassohelix igniflua, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mircaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:29 ΜΜ NZDT
Rhytidinae - Photo (c) Euan Brook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Euan Brook
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Υποοικογένεια Rhytidinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflepig_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:33 ΜΜ NZDT
Ostrea chilensis - Photo (c) Auckland War Memorial Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Auckland War Memorial Museum
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Ostrea chilensis, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 01:38 ΜΜ NZDT
Flammulina - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 01:47 ΜΜ NZDT
Flammulina - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mircaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Powelliphanta superba superba - Photo (c) John Barraclough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Barraclough
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Powelliphanta superba ssp. superba, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mircaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Powelliphanta superba superba - Photo (c) John Barraclough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Barraclough
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Powelliphanta superba ssp. superba, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mircaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Powelliphanta superba superba - Photo (c) John Barraclough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Barraclough
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Powelliphanta superba ssp. superba, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_angulo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 12:32 ΠΜ CDT
Janthina globosa - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Janthina globosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azunyampus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

サチマイマイ
Satsuma fausta

Aegista fausta - Photo (c) azunyampus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Aegista fausta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcj003

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:41 ΠΜ CST

Τόπος

Kinmen, TW-FK, TW (Google, OSM)
Peregrinamor gastrochaenans - Photo (c) 洪清漳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 洪清漳
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Peregrinamor gastrochaenans, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcj003

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:41 ΠΜ CST

Τόπος

Kinmen, TW-FK, TW (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Peregrinamor ohshimai, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 03:39 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Living on the rock

Aaptos rosacea - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Aaptos rosacea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 05:55 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mid to low intertidal zone.

Aaptos rosacea - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Aaptos rosacea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ds3evl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:32 ΜΜ KST
Cyclina - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Cyclina, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:45 ΠΜ KST
Cyclina flavida - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Cyclina flavida, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 08:11 ΠΜ KST
Cyclina - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Cyclina, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 06:58 ΜΜ KST
Cyclina flavida - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Cyclina flavida, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 10:56 ΜΜ KST
Cyclina - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Cyclina, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 07:00 ΜΜ KST
Cyclina - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Cyclina, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Τόπος

Taean, KR-GN, KR (Google, OSM)
Cyclina - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη invertebratist: Γένος Cyclina, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 178604