Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2007

Περιγραφή

NEW ZEALAND AK
Site: 129 Laingholm Drive, Number: 00013
Trap: 1A-3B
Date: 19.VI.2007
Coll. J.T. Pusateri

Identification: Uropoda thorpei Kontschán, 2012.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcj003

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:41 ΠΜ CST

Τόπος

Kinmen, TW-FK, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Alpine, lakeside.

On the way to John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Observed with Colin Meurk (@ meurkc) and Marley Ford (@ marleyi) - Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:25 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2005

Περιγραφή

25 mm long. 2nd image shows a second individual with its egg masses with embryos up to 500 microns in longest dimension deposited singly in capsules 550 x 505 microns. Eggs this large will develop ametamorphically into hatching juveniles.

Scanned from a print from 35 mm film I took in 2005. I originally posted these images (as Spurilla macleayi) on the Sea Slug Forum:
http://www.seaslugforum.net/find/14713

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 12:35 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 10:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yx-kuri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 11:37 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Fossils

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τουριτελλίνες (Υποοικογένεια Turritellinae)

Παρατηρητής

symplocarpus_2

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:16 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuligogirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 04:43 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:44 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

At night. Focus stack of 2 images.
(two individuals)
John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Size 0.1-0.2 mm. Almost impossible to see w/ naked eyes.
Alpine. Under a rotten log.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blogman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 03:42 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Small cephalapsid opistobrach found in quite large numbers in seagrass. 3-4mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:16 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:32 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine. Larva

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_brockes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:28 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Te Noho Kotahitanga Marae Bioblitz.
In decomposing wood under native trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 09:09 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Terricolous and fertile. ID by John Braggins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendandoogan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 05:08 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found inside fibres of cocos nucifera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kee09

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 09:42 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 12:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Eric Armishaw Park, Point Chevalier, Auckland.

Adults and nymphs common on oioi.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aucklandmuseum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1870 12:50 ΜΜ NZMT

Περιγραφή

Coenocorypha barrierensis
North Island Snipe
Holotype
Collected prior to 1871
Collected by: Bennett
https://www.aucklandmuseum.com/collections-research/collections/record/am_naturalsciences-object-125988

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:25 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine, lakeside.

On the way to John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Observed with Colin Meurk (@ meurkc) and Marley Ford (@ marleyi) - Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaiger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 07:02 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Male with visible hectocotylus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reingered

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 02:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on fallen log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinsnz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 02:25 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found amongst leaf litter caught in crevice between limestone boulders. Photographed on sunglasses. Only a few mm diameter. Locality known to support endangered landsnail species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Native Kauri-podocarp-broadleaved forest, at night.
Larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 01:24 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. At night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. At night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. At night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:22 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Auckland Botanical Society field trip, 17 June 2023.
Entered with the landowner's permission.

Native Kauri Podocarp-broadleaved forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:16 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Mostly planted and regenerating (?) native-ish bush around the stream, at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 09:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Auckland Entomological Society field trip to Mataia Homestead, 28 October 2023.

Native Kauri-podocarp-broadleaved forest / Manuka, Kanuka scrub, at night.

Attracted to light trap (thanks @dr_robert)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 12:43 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest, under a decomposing log. Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 12:21 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

At night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 03:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest, at night. Focus stack of 21 frames.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:17 ΠΜ NZDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

richardgoldsbury

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:40 ΜΜ NZST

Περιγραφή

I turned over a rock at sunset and saw glowing, half an hour later with head torch on I couldn’t see the glowing, though possibly just overwhelmed by torch light, didn’t notice anything thick growing on the rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 10:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Moana, Lake Brunner, West Coast, South Island, New Zealand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:21 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On moist ground next to the glowworm cave mouth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismoody

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 07:54 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Lots of these leeches were retrieved from samples of treated effluent at a wastewater treatment plant. Not ranged in size up to around 3 or 4cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022

Περιγραφή

With Diaspididae species.
Length(Diameter) approx. 5 mm.
Found attached on leaves of a planted Yucca.
ID is tentative. Could be something else.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:18 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

River boulder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:03 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Red beech terrace forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuligogirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:59 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_mcquillan

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 09:05 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Tiger beetle larvae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:36 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα (Τάξη Isopoda)

Παρατηρητής

okinawanaturephotography

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2012 08:49 ΠΜ JST

Περιγραφή

Renocilla bollandi

Named after the legend- Bob Bolland

Found : Maeda point, Okinawa-JP
Depth: 95feet living on a Scorpionfish ( Scorpaenopsis diabolus, Tanaka 1917 )
Fish Size : 70-80mm

Isopod size: 15mm -20mm

More info about this beautiful species https://okinawanaturephotography.com/parasitic-isopods-of-the-ryukyu-islands/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:47 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native Kauri-podocarp-broadleaved forest, at night.
Predating Serpho sp.:https://www.inaturalist.org/observations/189903105

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2014

Περιγραφή

Tahuna Torea Nature Reserve, Auckland. Under wood debris at back of beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:55 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Obs for the right ootheca (egg mass). The left one looks like a South African ootheca (Miomantis caffra)? Both on the underside of a magnolia leaf.

Ετικέτες

JD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 04:37 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 02:00 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:00 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badwinston

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 12:03 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:34 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest (remnant), at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dramirezmgv20

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 09:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doyeonkim031

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:04 ΜΜ KST

Περιγραφή

Varicorbula yokoyamai Habe, 1949 from Taean, South Chungcheong Province, South Korea.

While single valves of this species are seldom found in the beach drift in Taean, I was fortunate enough to discover a pair once during high tide.
It was a surprise for me when I first found it in Taean as this species has been officially reported exclusively from Jeju Island

Collected, photographed by Doyeon Kim

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:33 ΜΜ NZST

Περιγραφή

No idea, was closely analysing some triplefin eggs and saw a bit of purple, maybe something fishy?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:04 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 01:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Trying to id the hitchiker. Looks like some kind of crustacean?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwallace

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 11:14 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:45 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. Focus stacked images.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_photography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 01:12 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022

Περιγραφή

Local under oioi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:20 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Upper intertidal, on the sandstone platform covered with Ulva sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:15 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. Coastal. Juvenile?
Approx 3mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:08 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. Focus stacked image. Fruiting

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2008 04:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A few of them...

Ετικέτες

55

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millamuck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:03 ΠΜ NZST

Περιγραφή

About 8-10mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judyo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:34 ΜΜ NZST

Τόπος

Blud Maomao Arch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2010 12:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

in a clay pan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slsfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:36 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2009 07:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Emerging from under a rock at dusk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:01 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Nothing much new on the beach. E to NE winds with calm seas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 01:43 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:55 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest (remnant)
Images 1, 2, 3, and 5 are focus stacked.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:54 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_mcbeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:36 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:28 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. At night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:11 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan686

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 01:17 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Several found in a pile of bricks, what are the chances I found so many of such a rare critter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 01:15 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Auckland CBD.

Common on Arctotheca calendula, in Victoria Park.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 10:43 ΠΜ WIB

Περιγραφή

pupa exuvia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 11:22 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Attracted to lights at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otteremma

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:09 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 10:33 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Coastal. 11m away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 05:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 01:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 12:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Gittos Domain, Blockhouse Bay, Auckland. Moss mat (Ptychomnion aciculare), on the ground, trackside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 05:22 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Larva on flower of oxeye daisy (Leucanthemum vulgare), adult emerged 21 March 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023

Περιγραφή

One male to u.v. light, 25-26 June 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_holwell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:17 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 09:53 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Common on under plant pots sitting on concrete.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 07:11 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native bush, under a decomposing wood.