Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:50 ΜΜ -05
Callipia milleri - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Callipia milleri, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:02 ΠΜ -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)
Nyridela acroxantha - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio Tiberio Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Nyridela acroxantha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipemesa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:35 ΜΜ -05
Dirphia - Photo (c) Kristof & Yulia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kristof & Yulia
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Γένος Dirphia, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juansebastianparra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Meta, CO (Google, OSM)
Ancyluris - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Γένος Ancyluris, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:56 ΠΜ -05
Marpesia zerynthia - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Marpesia zerynthia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2008 04:12 ΜΜ -05

Περιγραφή

Tingo Maria National Park, Leoncio Prado Province, Huánuco Region, Peru. Along a mountain stream near Huallaga River.

Ετικέτες

Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:33 ΜΜ -05
Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 01:33 ΜΜ -05
Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippobosca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018

Ετικέτες

Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016
Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 01:33 ΜΜ UTC
Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014
Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017

Περιγραφή

Anteros principalis

Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017

Περιγραφή

Anteros principalis

Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Anteros principalis - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros principalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:16 ΠΜ -05
Heliconius erato venus - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Heliconius erato ssp. venus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almejo504

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 11:24 ΠΜ EST
Heliconius erato venus - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Heliconius erato ssp. venus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbohne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Chocó, CO (Google, OSM)

Ετικέτες

Heliconius erato venus - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Heliconius erato ssp. venus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelgiraldo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 07:43 ΜΜ -05
Heliconius erato venus - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Heliconius erato ssp. venus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 05:37 ΠΜ -05
Heliconius erato chestertonii - Photo (c) Edwin Múnera Chavarría, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edwin Múnera Chavarría
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Heliconius erato ssp. chestertonii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:17 ΠΜ -05
Salazaria sala - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Horton
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Salazaria sala, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_pereira_reyes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:45 ΜΜ -05
Thysania agrippina - Photo (c) dreed41, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dreed41
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Thysania agrippina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisyferagudelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:14 ΜΜ -05
Ocaria ocrisia - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Ocaria ocrisia, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:08 ΠΜ -05
Abrochocis esperanza - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Abrochocis esperanza, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:37 ΠΜ -05
Ptiloscola lilacina - Photo (c) Julian Alzate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julian Alzate
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Ptiloscola lilacina, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthopsis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 08:49 ΠΜ -05
Diphthera festiva - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Diphthera festiva, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthopsis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 08:52 ΠΜ -05
Dysschema - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodo Nuñez Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Γένος Dysschema, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:24 ΠΜ -05
Imelda mycea - Photo (c) Ken Kertell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kertell
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Imelda mycea, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:46 ΜΜ -05
Pachythone conspersa - Photo (c) Wilson Lombana Riaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wilson Lombana Riaño
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Pachythone conspersa, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeirortegagalvan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:27 ΜΜ -05
Anteros carausius - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara Moreno Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη indianacristo: Anteros carausius, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18734