Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:56 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 07:35 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam187

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2003 12:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 02:26 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:17 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 12:26 ΜΜ -05

Τόπος

Sayausi, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vorontsovams

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 01:28 ΜΜ GMT

Περιγραφή

PB150596 El Valle SITE 1 Espeletia nemekenei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinavigoya

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 10:26 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 08:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilo214

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 07:29 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 09:37 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yumamigo18

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2017 05:42 ΜΜ -05

Περιγραφή

Mariposas del Bosque Seco Tropical
Orden: Lepidoptera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 02:19 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 06:44 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosquedeniebla

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 08:40 ΠΜ -05

Περιγραφή

Reserva forestal protectora bosque oriental Bogotá verjon bajo santafe 3.200 m.s.n.m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katastrophe1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:46 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 04:53 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelleydee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:33 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 08:59 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 11:09 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 09:01 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 08:49 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liceth_navia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:41 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsawyer21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 02:34 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudymaex

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:32 ΠΜ -05

Περιγραφή

2nd photo M. Wagemans

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:26 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 03:35 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregory_nielsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 07:27 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrien_jailloux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 09:18 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 02:43 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 06:05 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 11:23 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerar

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 03:35 ΜΜ EST

Τόπος

Gamboa, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:34 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisalmota

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2012 06:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

Egg-parasitoid wasp and hemipteran eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduartobando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 12:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejolocha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 07:40 ΜΜ -05

Περιγραφή

Individuo de 3.5 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom-kirschey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 08:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 02:23 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aula_viva_hyntiba

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:55 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priscilasanzveiga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 05:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 08:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 08:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrien_jailloux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 05:04 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:47 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 02:59 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 11:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 11:10 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 11:09 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtotero

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 01:07 ΜΜ -05

Περιγραφή

Mariposa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 02:04 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 08:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter1918

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:10 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armanmoreno

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:31 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 12:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 09:40 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samir_bravo

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:41 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostamam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:16 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyver

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 02:45 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 07:27 ΜΜ -05

Τόπος

Jardín (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:55 ΜΜ -05

Περιγραφή

@atronox ---high altitude at 3320 meters!
@kimgarwood
@indianacristo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:01 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:41 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 02:45 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:40 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 02:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina_perret

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 08:58 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:42 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 12:46 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:24 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:34 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:23 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 12:21 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixuribe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 06:03 ΠΜ -05

Τόπος

Sonsón (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:41 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregory_nielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:53 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregory_nielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 06:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:25 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:40 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:43 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 12:12 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 09:11 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:29 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 09:51 ΠΜ -05

Τόπος

Orito, CO-PU, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregory_nielsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:12 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 09:45 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 12:24 ΜΜ -05

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 12:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blairdudeck

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 11:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calydna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:54 ΠΜ EDT

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)