Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 03:39 PM NZST

Περιγραφή

On a rock in a very muddy esturary.

Diloma subrostratum - Photo (c) lisa_bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lisa Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Diloma subrostratum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 03:34 PM NZST

Περιγραφή

I think.

Diloma nigerrimum - Photo (c) lisa_bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lisa Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Diloma nigerrimum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 02:29 PM NZDT

Περιγραφή

I think this is a diloma of some sort :)

Diloma coracinum - Photo (c) WoRMS Editorial Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Diloma coracinum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 06:55 PM NZST
Diloma bicanaliculatum - Photo (c) WoRMS Editorial Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Diloma bicanaliculatum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 01:09 PM NZDT

Περιγραφή

I think.

Under a rock in the mid intertidal zone.

Diloma bicanaliculatum - Photo (c) WoRMS Editorial Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Diloma bicanaliculatum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 03:08 PM NZDT

Περιγραφή

Lurking under a rock

Herpetopoma bellum - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Herpetopoma bellum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodonya

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 09:18 PM NZST
Herpetopoma bellum - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Herpetopoma bellum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:21 AM NZST

Περιγραφή

S. labiata because of overall shape, colour at apex, white spots and teeth on the outer lip.

Ετικέτες

Semicassis labiata - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Semicassis labiata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:12 AM NZST

Περιγραφή

It has several features of Monoplex parthenopeus but I've never seen one this colour before. Is it a colour variation (maybe from being water-worn) or is it a different species?

Ετικέτες

Charonia lampas - Photo MerlinCharon, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Charonia lampas, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mistynites

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Powelliphanta hochstetteri hochstetteri - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Powelliphanta hochstetteri ssp. hochstetteri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 10:42 AM NZDT

Περιγραφή

in fresh water feeding on leaves

Potamopyrgus antipodarum - Photo (c) Alexander Mrkvicka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Potamopyrgus antipodarum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelknightnz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Wainuia urnula - Photo (c) Karin Mahlfeld, David Roscoe, Frank Climo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Wainuia urnula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelknightnz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 08:01 PM NZST

Τόπος

Wellington (Google, OSM)
Wainuia urnula - Photo (c) Karin Mahlfeld, David Roscoe, Frank Climo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Wainuia urnula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glycymeris

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

In beach drift in gravel and shell fragments at low tide. First one of this species for me...! Very fresh, possibly washed up because of the Tsunami.  Found when I was digging the gravel to find some shells. Very rare to see them in Auckland. There are also some records of this species in Rodney, mainly by diving.
I will upload a photo of this specimen later.

Paraclanculus peccatus - Photo (c) Andrew Spurgeon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Paraclanculus peccatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 11:24 AM NZDT
Rolandiella scotti - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Rolandiella scotti, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:11 PM NZDT

Περιγραφή

Only a couple of these very delicate shells found washed up with many tiny shells

Lamellaria ophione - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Lamellaria ophione, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:22 PM NZDT
Paratrophon quoyi - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Paratrophon quoyi, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 05:25 PM NZDT
Tonna tankervillii - Photo (c) ilsec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Tonna tankervillii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 04:04 PM NZDT

Περιγραφή

A tiny treasure!

Philippia lutea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Philippia lutea, Ένα μέλος του Ετεροβράγχια (Υφομοταξία Heterobranchia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 03:14 PM NZDT

Περιγραφή

Mid intertidal

Ετικέτες

G3
Ophioplocus huttoni - Photo (c) Andrew Spurgeon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Ophioplocus huttoni, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 10:18 AM NZST

Περιγραφή

Common just at spray zone and just below high tide mark on shaded Waitemata Group boulders lying exposed on shore platform.

Zeacumantus subcarinatus - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Zeacumantus subcarinatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021

Περιγραφή

Uncommon - a few shells cast up amongst other shells and seaweeds at back of rocky beach.

Specimens sent to Andrew Spurgeon.

Ellatrivia merces - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Ellatrivia merces, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 01:03 PM NZDT

Περιγραφή

A "triton" of some sort. Not in good condition, found washed up on rock shoreline, original colour almost gone but seems to have been dark tan with darker brown stripes. Most of shell covered in coralline algae.

Cabestana spengleri - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Cabestana spengleri, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa29

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 04:24 PM NZDT
Cellana radians - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Cellana radians, Ένα μέλος του Πατελιδοειδή (Υπεροικογένεια Patelloidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 09:16 AM NZDT

Τόπος

Chatham Island (Google, OSM)
Buccinulum linea - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Buccinulum linea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 05:56 PM NZDT
Halopyrgus pagodulus - Photo (c) Karin Mahlfeld, David Roscoe, Frank Climo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Halopyrgus pagodulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 10:41 AM NZST
Monoplex parthenopeus - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Monoplex parthenopeus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 12:10 PM NZST
Murexsul octogonus - Photo GrahamBould, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Murexsul octogonus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggirl13

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 09:39 AM NZST
Oxychilus - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Γένος Oxychilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 03:46 PM NZST
Isara carbonaria - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indeynz: Isara carbonaria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 446