Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

Very thin shell made entirely out of chitin, suggesting this is the undescribed Wainuia species from Fiordland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 12:15 AM NZDT

Περιγραφή

1mm squares.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana_j

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 02:29 PM NZST

Τόπος

Apiti, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

openlabnz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2015 11:11 AM NZST