Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:18 AM EDT

Περιγραφή

on living maple tree

Ετικέτες

Proliferodiscus pulveraceus - Photo (c) Igor Khomenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Proliferodiscus pulveraceus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:59 AM EDT

Περιγραφή

ID provided by Igor

Arachnopeziza trabinelloides - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Arachnopeziza trabinelloides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:46 AM EDT

Περιγραφή

less than 1 mm, on living maple tree

Parachnopeziza miniopsis - Photo (c) Igor Khomenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Parachnopeziza miniopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:05 AM EDT
Tricholomopsis decora - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Tricholomopsis decora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:59 AM EDT
Entoloma murrayi - Photo (c) fluffberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Entoloma murrayi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 08:08 AM EDT
Entoloma quadratum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Entoloma quadratum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:18 AM EDT
Ascocoryne sarcoides - Photo (c) sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Ascocoryne sarcoides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:07 AM EDT
Chlorociboria aeruginascens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Chlorociboria aeruginascens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:46 AM EDT
Heyderia abietis - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Heyderia abietis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:05 PM EDT
Hymenoscyphus - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Γένος Hymenoscyphus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

wren_hieu

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:06 PM MDT
Gymnosporangium clavariiforme - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Gymnosporangium clavariiforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:14 AM PDT
Lachnellula - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Γένος Lachnellula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:54 PM EDT
Dialonectria episphaeria - Photo (c) Thomas Laxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Dialonectria episphaeria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:16 PM EDT
Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Τάξη Helotiales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Ετικέτες

Macrotyphula fistulosa - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Macrotyphula fistulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκεπίνια Η Λαχανοειδής (Guepinia helvelloides)

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:00 PM EDT

Τόπος

Berwick, ON, CA (Google, OSM)
Γκεπίνια Η Λαχανοειδής - Photo (c) Philippe Chabbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Γκεπίνια Η Λαχανοειδής (Guepinia helvelloides)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:31 PM EDT
Myxarium nucleatum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Myxarium nucleatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:34 PM EDT
Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Τάξη Helotiales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Cyanosporus caesius - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Cyanosporus caesius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Clavulinopsis fusiformis - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Clavulinopsis fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Phlebia radiata - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Phlebia radiata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Cuphophyllus lacmus - Photo (c) fredojusto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Cuphophyllus lacmus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:20 AM EDT
Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:05 PM EDT

Περιγραφή

3 indiv. old spores show size/texture differences

Sclerococcum stygium - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Sclerococcum stygium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:22 PM EDT

Ετικέτες

Otidea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Γένος Otidea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:51 PM EDT
Catinella olivacea - Photo (c) MK - fotky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Catinella olivacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Xylaria polymorpha - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Xylaria polymorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM EDT
Cyathus striatus - Photo (c) Drriss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:12 AM EDT

Περιγραφή

on conifer wood

Exidia saccharina - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Exidia saccharina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:47 PM EDT

Περιγραφή

on wood chips under a hydro corridor

Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhom: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7758