Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel1375

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 11:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 07:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessster78

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Dorset, AU-TS, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:06 PM EDT

Περιγραφή

a distinctive species with very large conidia filled with yellow content, produced on long of monilioid conidiophore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinwallace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020

Περιγραφή

In mature American beech forest.
Appears to be a fungus growing on another fungus fruit body.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:05 AM EDT

Περιγραφή

Found on a dry branch that had fallen into a planter in a local park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:46 PM EDT

Περιγραφή

not uncommon at this location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2011 02:54 PM EDT

Περιγραφή

Identified by Dr. Yolande Dalpe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 09:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samdenenberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 05:28 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccrea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 10:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 02:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottranger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 12:44 PM AKDT

Περιγραφή

Auke Lake Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:15 PM EDT

Περιγραφή

Unfortunately I have no in situ photographs. These were found in leaf litter in Beech/Hemlock woods. The largest fruiting body is 5.5cm tall, the head is 2cm tall and 1cm wide. The smaller fruiting bodies are about 4cm tall. Both the head and the stem feature black velvety hairs.

A spore drop produced mostly aseptate, light brown, guttulate spores. Spores in ascus were darker brown and usually 3-5 septate, 57-72 x 4.8-6µm, Q=11.8.

Asci around 170-180 x 14-16µm.

Paraphyses sometimes curled, not very or perhaps occasionally swollen at the tips, sparsely septate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garmouth

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:53 PM EDT

Τόπος

Essex (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmacc

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:32 AM EDT

Περιγραφή

Clustered on bare soil and rocks on 2 year old logging trail with some moss or algae, only around 5-7 mm max width, most smaller, this was a cluster of bigger specimens.

Spores: (14.2) 15.3 - 17.3 (18.1) × (8.5) 8.8 - 10.6 µm
Q = (1.6) 1.61 - 1.8 ; N = 11
Me = 16.6 × 9.7 µm ; Qe = 1.7

More Spores: (14.1) 15.3 - 17.7 (18.4) × (8.6) 8.7 - 9.7 (9.9) µm
Q = (1.5) 1.7 - 2 ; N = 14
Me = 16.7 × 9.2 µm ; Qe = 1.8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itschana

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 03:41 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jennifer1168

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronhaight

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:05 PM EDT

Τόπος

Cambridge, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglassmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2010

Περιγραφή

Under mixed hardwood forests, mostly oak and beech.

On some sort of acorn, not sure which. I looked in the Champions du Suisse Tome 1 for these, and nothing really jumped out at me. I’ll take a look at spores and ascis later, and try and find better Asco sources for central Europe.

Adding some micro-details:

The micro-shot is of asci at 400x in Meltzer’s. The asci are 8-spored, and have slight blue reaction in the tip. The spores are curved, smooth, about 15 × 4 um in size. The paraphases are thin, with blunt ends.

The microscopic details match well with the descriptions of Rutstroemia echinophila from Champions du Suisse Tome 1. Except that species is supposed to be on chestnut husks. But since nothing else matched well, I go with the fact that also goes for acorns at times.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 02:15 PM EDT

Περιγραφή

On Pinus strobus cone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 02:27 PM EDT

Περιγραφή

On the bark of Pinus flexilis.

Hairs septate, tapering, smooth or minutely punctate.

Paraphyses sublanceolate, extending well above the asci, tapering to a somewhat acute point and containing oil droplets.

Asci 61-72 x 6-7µm, IKI+, croziers+.

Spores hyaline, guttulate, long with acute ends, 15-43 x 2-4µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinceless

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 10:56 AM EDT

Περιγραφή

Several 'pancake-like' ascomycetes; on leaf midrib; yellow top, brown underneath; no setae; each fruitbody appears as a brown cottony pimple; spores have varied size and presentation. See details on photo. Some spores have rectangular contents, or drops or tiny droplets, with 3 croziers or none; brown part (excipulum) is made of brownish sphaerocysts. Swamp, mixed woods; Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petri_kuhno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 11:25 AM +03

Περιγραφή

Nuijakarvakka kuusenneulasilla - on spruce needles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

On an Equisetum sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015

Περιγραφή

Fruiting in muddy, almost standing water(after snowmelt) on buried cedar twig bundles.

Too small to get any information underneath caps or possible cups.

We’ll check it out next time- maybe get a sample or two.

Elevation: Approx. 3000ft.

Temp: 50’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber_

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 01:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:36 AM EDT

Περιγραφή

On a small hardwood branch with the bark beginning to fall away. Note the white lesions in the bark and wood beneath. Perithecia up to 1mm wide by 1.5mm tall.

Asci: 153-168 x 7.5-10µm. The spore bearing part 105-125µm. IKI+, the apical plug about 2.5 tall x 3µm wide when mature; much longer in immature asci.

Spores: 13-14 x 6-7µm, brown, ellipsoid to inequalateral ellipsoid, guttulate, usually with one large guttule at the center, with a very inconspicuous germ slit less than spore length.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a well-decayed log, not in water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammdunlopp

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 05:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:20 PM EDT

Περιγραφή

On nuts of Carya (Pignut hickory?). Spores 2 (or maybe 3) septate with a dark band at the center of the spore, the interior cell (or cells) light brown in color, the outer cells nearly hyaline, 12-16 x 5-6µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresapatcheson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Located in Northwestern Ontario, Canada in the Boreal forest near Thunder Bay. Habitat is mixed coniferous and found fruiting under a black spruce (Picea mariana). Substrate is rotting spruce needle and jackpine duff. Specimen is 8.5 cm in diameter. Weather conditions: temperature 9 degrees C, and raining. Ground and vegetation very wet. Occurring in a grouping with 5 others.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 12:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 01:39 PM EDT

Περιγραφή

On decayed yellow birch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicalevesque

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 06:49 PM EDT

Περιγραφή

on Rhus typhina I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricotomschke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 10:11 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purenature

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 04:39 PM CET

Περιγραφή

On dead Pinus branches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018

Περιγραφή

On jack pine cone. Maybe Pragmopora sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2019 11:59 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 11:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 07:16 PM PDT

Περιγραφή

Spores 7.5-8.5 x 2.5-3 microns. I am having trouble telling if they are weakly amyloid or not. Update: Brunnipila calyculiformis suggested by Björn Wergen via FB group Ascomycetes of the World.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nemophilist_tendencies

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 05:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 12:42 PM EST

Περιγραφή

Spores 1-septate, constricted at the septum, (6) 7-10 x 3-4µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 09:30 AM PST

Τόπος

Vacaville, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host is Quercus douglasii with Exidia and Stereum present. Three different sets from the same log, photographed on different days. The dull bluish set has remained essentially unchanged for over two weeks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 02:06 PM EST

Περιγραφή

Fruiting bodies are white to pale yellow, staining red. Spores hyaline, some 1-septate, fusiform, 9.5-12 x 3µm. Asci faintly IKI+. This appears close to Calycina heterospora Baral sp. nov, nom. prov.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:11 PM EST

Περιγραφή

Polysporous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:59 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 03:19 PM PST

Περιγραφή

On Canyon live oak leaf. Hairs on Rim multicellular and encrusted. Spores 7.5x1.5.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016

Περιγραφή

Substrate: in a mat of conifer needles and debris

Habitat: mixed hardwood conifer forest

Ecoregion: Eastern Forest-Boreal Transition (NA0406)

Collectors: D. Newman & P. Kaishian

Collection #: CLBS056

Collected for the 2016 SUNY-ESF Ecological Monitoring and Biodiversity Assessment (EFB 202) Mycology Section

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 08:13 PM EST

Περιγραφή

On incubated herbivore dung - note the triangular spores

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 01:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_seifert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 12:52 PM EST

Περιγραφή

On a clementine orange.

This in interesting because both the common Penicillium species on oranges are in this image. The faster growing, paler green one covering most of the fruit is P. digitatum. The powdery, more blue colony at the top of the fruit is P. italicum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 09:01 PM EST

Περιγραφή

On cervid dung. 5mm long. Spores 12µm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 05:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnmiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:29 AM UTC

Περιγραφή

on juniper

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 01:38 PM HST

Τόπος

Elk, CA 95432, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel425

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annehardy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 03:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:29 PM EDT

Περιγραφή

blue crust fungus on extremely rotten wood.

Spores are globose (or almost globose) and measure 3.8-4.2 x 3.8.4.2

Perhaps B. atrovirens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 09:04 AM EDT

Περιγραφή

on underside of rotten Populus grandidentata, spores are thin and corkscrew, S-shaped so impossible to photograph and not many are able to get free. I tried to photograph them. Paraphyses seem to be there, but seeing the color was very difficult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mind_ru

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 08:41 PM UTC

Τόπος

Issaquah (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

Growing on moist soil in full shade underneath the floor of a raised porch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richtehan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 09:25 AM PDT

Περιγραφή

With Geopyxis carbonaria and Peziza violacea in the mix.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 04:56 PM EDT

Περιγραφή

This anamorph is easy to recognize because it produce flattened conidiomata with a reddish base and the conidia are produced inside the beak.

Conidia are produced singly and terminally at the end of long slender conidiogenous cells. The conidia are smooth hyaline aseptate, fusiform and measuring 5.5-7 X 2-3u.

I think that there are not any real look alike with those characteristics. While this fungi ressemble an Hyphomycetes it is not considered one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 03:46 PM EDT

Περιγραφή

This pretty anamorph can be found on rotten fungi. in this case, Picipes badius.

This is not an Hyphomycetes, as the conidia are producing inside the neck which is composed of stromatic tissue.

The conidia are very distinctive by having two appendage, one longer than the other.

in this case the longest appendage measured up to 7u and the shortest appendage measured up to 4u. the condia itself measure 5-7 X 2-2.5u

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwelko

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 01:05 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 09:56 AM EDT

Περιγραφή

Beautiful little fungus on leaf of Quercus rubra

The asci have 8 spores and the spores are filiform measuring 60-75u X 2.5-3u. with a very faint gelatinous sheet and no obvious septa.

The paraphyse tend to be hooked and are somewhat clavate at the apex.

By the long spores and the clavate paraphyse I think this is more likely to be C. coronatus and not C. dentata found on the same host with smaller spore and with non-clavate paraphyse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 05:35 PM EDT

Περιγραφή

a very distinctive hyphomycetes forming sporodochia. the Conidia are massive reaching up to 200u-30u and 4 septate at maturity. I don't think any other local species have conidia with 4 septae.

Bactridium subglandis from Japan and Russia also have conidia with 4 sepate, but they are even longer (up to nearly 300u).

Locally a few other Yellow Bactridium are known, Bactridium ellisii have Conidia with 2-3 septae, Bactridium claviforme have conidia with up to 12 septae.

This species is sometime found in fall here, usually in very wet habitat or near creeks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_mo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 12:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeyshaw

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 04:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 04:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theredcat

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:00 PM EDT

Περιγραφή

With entoloma parasiticum

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

scott544

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 01:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016

Περιγραφή

asci clavate, 8-spored, with small, amyloid apical plug, inoperculate

(37) 39 – 44μm (47) x 2.5 – 4μm | paraphyses filiform, with contents, some appearing encrusted, not forking, ~ascus length, some longer, some shorter x 1-2μm | spores hyaline, irregularly cylindrical-fusiform, some slightly curved or appearing boletinoid, aseptate or rarely one-septate, aguttulate (5) 6 – 8μm (11.5) x 1.5 – 2μm | downy margin elements (?) composed of septate hyphae, filled with bluish, globular, refractive contents, some terminating in distinct fascicles, appearing dark brown when grouped (fascicles) but individually hyaline

Substrate: dead corn lily stems (Veratrum californicum)

Habitat: mixed conifer mountain forest

Ecoregion: Sierra Nevada Forests

Collector: D. Newman & B. Mandapati

Collection #: SFSN001

Collected for the 2016 SFSU Spring Fungi of the Sierra Nevada Field Course

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 11:28 AM EDT

Τόπος

Bolin Creek Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisahaessler

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 05:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 02:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psilocyb3_

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 04:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbymacneill12

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 02:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 04:59 PM MSK

Περιγραφή

On Betula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 07:37 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2014 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 04:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:32 AM EDT