Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dar_ya5

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 11:41 ΠΜ EEST
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)

Παρατηρητής

drabinanata

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024
Σκολοπακίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)

Παρατηρητής

drabinanata

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024
Σκολοπακίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)

Παρατηρητής

drabinanata

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024
Σκολοπακίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

argenta_snow

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

valeria_glazyrina

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:51 ΜΜ EEST
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

vira_semenkova

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 01:59 ΜΜ EEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:48 ΠΜ EEST

Περιγραφή

🟣

Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:48 ΠΜ EEST

Περιγραφή

🟣

Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 05:25 ΜΜ EEST
Anthyllis vulneraria - Photo (c) Thomas Horvath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Horvath
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Anthyllis vulneraria, Ένα μέλος του Ανθυλλίδα (Γένος Anthyllis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 05:24 ΜΜ EEST

Περιγραφή

🌸

Onobrychis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Γένος Onobrychis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 05:25 ΜΜ EEST

Περιγραφή

🏵️

Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θύμος (Γένος Thymus)

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:11 ΜΜ EEST
Θύμος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη (Γένος Veronica)

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:09 ΜΜ EEST

Περιγραφή

🌺💜

Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cpfeuillet
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτο Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 08:52 ΠΜ EEST

Περιγραφή

🐰🐇

Οικόσιτο Κουνέλι - Photo Lithonius, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Οικόσιτο Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Περιγραφή

Черепаха відкладала яйця. 🐢🥚

Στικτή Νεροχελώνα - Photo (c) Евсеева Анна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евсеева Анна
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)

Παρατηρητής

vasyl_pokynchereda

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:09 ΜΜ EEST
Κοχλίας Ο Πωματίας - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesia_prylutska

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 08:29 ΜΜ EEST
Lissotriton - Photo (c) Piotr Lukasik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Piotr Lukasik
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Γένος Lissotriton, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Chryssopsaro (Carassius auratus)

Παρατηρητής

anisiia1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:59 ΠΜ EEST

Περιγραφή

🐠

Chryssopsaro - Photo (c) Nick Landers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Landers
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Chryssopsaro (Carassius auratus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vira_semenkova

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 10:31 ΠΜ UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)

Παρατηρητής

slawytuch

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 10:48 ΠΜ EEST
Κοχλίας Ο Πωματίας - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 06:29 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855
genus tag: T04016
species tag: T00197

Ισπανικός Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Ισπανικός Γυμνοσάλιαγκας (Arion vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakj

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoria

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Ukraine (Google, OSM)
Chondrula tridens - Photo (c) Анатолий Кузьмин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Анатолий Кузьмин
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Chondrula tridens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinkan

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024
Limax cinereoniger - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Limax cinereoniger, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 02:57 ΜΜ EEST
Fruticicola fruticum - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Fruticicola fruticum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladysunko

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 10:20 ΠΜ EEST
Monacha - Photo (c) Peter aka anemoneprojectors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Γένος Monacha, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 06:08 ΜΜ EEST
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 05:33 ΜΜ EEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη igor117: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 29565