Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 06:18 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 02:23 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smollgarden

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:10 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_viktoria

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphex

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:55 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Silpha obscura

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:45 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphex

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:56 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuri_bengus

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:37 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergei_mosyakin

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:21 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerruslan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotnik_on

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:06 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotnik_on

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:06 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetiana_butterfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 12:05 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 02:00 ΜΜ EET

Περιγραφή

Indoors, in a room with pet snails in the containers/terrariums, there is some dead wood and leaf litter from deciduous trees collected in nearby parks in Kyiv, probably there were eggs or larva (or host with them?). Dead wood and leaf litter were collected in two locations: 50.485034, 30.424483 (Syrets Park, 23.10.2023) and 50.451969, 30.456185 (KPI Park, 03.11.2023). Trees were mostly oaks (Q. robur) and maples, but maybe something else (bark and small branches with lichens were collected). I've indicated exact coordinates of the actual observation and radius that includes both locations where dead wood and leaf litter were collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 02:29 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 01:00 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 12:00 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:21 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 09:00 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlasta_loya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlasta_loya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 05:16 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:07 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateryna_dp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 01:48 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:09 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitaliin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 04:14 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nosect

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 07:10 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:31 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 12:00 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Specimens up to 1.5 mm. Small lake in a spruce forest on altitude about 1400.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Transcarpathia, UA (Google, OSM)

Περιγραφή

Schistostega pennata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 04:30 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:14 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 03:44 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:50 ΜΜ EEST

Περιγραφή

About 6 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 05:21 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Host plant - Populus tremula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:00 ΜΜ EEST

Περιγραφή

leaf litter in old beech-fir forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpalova

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:33 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:57 ΜΜ EEST

Περιγραφή

True Hyla arborea (not Hyla orientalis) on the eastern border of its range

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katyaos

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 01:48 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:31 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 04:54 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaktree5

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:52 ΜΜ BST

Περιγραφή

Snail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lazarchevici_andrei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 09:26 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lazarchevici_andrei

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:29 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:15 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 05:53 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 04:38 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabb

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:25 ΜΜ EEST

Περιγραφή

A mite (?) parasitizing on the head of a springtail (Tomoceridae, maybe Tomocerus), seems to be similar to this case: https://subtbiol.pensoft.net/article/8451/element/7/0/Erythraeidae/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 05:08 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_mokrenchuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 08:38 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerorantalaiho

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 09:30 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leilaanastasiia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 08:49 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camillamejnert

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 09:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter1918

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 08:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

På betonmur

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valiast28527

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:20 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva_andrik

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 10:55 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uabird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valera5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 12:24 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:54 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:19 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fejanor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:30 ΜΜ EEST

Τόπος

Київ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 11:09 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Among the bushes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 06:16 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist2158164

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

L'viv, UA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykola_borysenko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:52 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 02:22 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017 04:41 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Introduced.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017 04:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergotravelian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:59 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fejanor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 10:59 ΠΜ EEST

Τόπος

Horenka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_novgorodsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 11:17 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drohvalenko_mykola

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 03:02 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρμότα Μπόμπακ (Marmota bobak)

Παρατηρητής

serggrek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012

Τόπος

Kharkiv, UA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sunset in the Ukrainian steppe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alamut

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 03:10 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizaveta_nikylina

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 06:23 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliia_spinova

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:21 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_novgorodsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 05:32 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renefrandsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 10:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenka_mykhaliuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 06:43 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 01:51 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sqrl34

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 01:32 ΜΜ BST

Τόπος

Clevedon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoria

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 12:30 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya_kuzina

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 07:22 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_olshanskyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:14 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 02:33 ΜΜ EET

Περιγραφή

Oak-pine forest, on Quercus robur L.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 05:16 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:43 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

steve_at_varleys

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 04:40 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sympiotr

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Γένος Arion)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 08:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikael_wolfbrandt

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 09:11 ΜΜ CEST

Τόπος

Tjörn (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:41 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuutamo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:54 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melnytsky

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 03:09 ΜΜ EEST

Τόπος

Вороняки (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizagrafova

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 07:45 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

anastasia_tkachenko21

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 09:20 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 05:14 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbombini

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:51 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateocheretna

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 08:38 ΜΜ EEST