Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:48 ΜΜ SAST
Barleria macrostegia - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria macrostegia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024

Τόπος

Chizavane (Google, OSM)

Περιγραφή

Herb, forming dense stand on sand dune. Dune forest.

Barleria repens - Photo (c) kerrycoleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kerrycoleman
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria repens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 07:35 ΠΜ SAST
Barleria quadriloba - Photo (c) Duncan McKenzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria quadriloba, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolande

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:25 ΜΜ SAST
Barleria heterotricha - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria heterotricha, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 08:49 ΠΜ CAT
Pogonospermum desertorum - Photo (c) K Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Murray
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Pogonospermum desertorum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prince_za

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 05:53 ΜΜ SAST
Barleria obtusa x repens - Photo (c) Jeremy Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Gilmore
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria obtusa x repens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_notes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 11:43 ΠΜ SAST
Barleria hirta - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria hirta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

limphom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 10:36 ΠΜ SAST
Cyphia - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Γένος Cyphia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 12:34 ΜΜ +03

Τόπος

Hadibu, Yemen (Google, OSM)
Rhinacanthus scoparius - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Rhinacanthus scoparius, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 12:11 ΜΜ +03

Τόπος

Hadibu, Yemen (Google, OSM)
Dicliptera effusa - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Dicliptera effusa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2139

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:23 ΠΜ CAT
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria purpureotincta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 07:05 ΠΜ SAST
Barleria saxatilis - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria saxatilis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antkaschula

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:45 ΠΜ CAT

Τόπος

Mwenezi, ZW-MV, ZW (Google, OSM)
Barleria mackenii - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria mackenii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramarie_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:38 ΠΜ EAT
Dicliptera paniculata - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Dicliptera paniculata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:19 ΜΜ SAST
Barleria macrostegia - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria macrostegia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:18 ΜΜ SAST
Barleria macrostegia - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria macrostegia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:02 ΜΜ SAST
Barleria macrostegia - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria macrostegia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingsfordlake

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:33 ΠΜ CST
Barleria oenotheroides - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria oenotheroides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:33 ΠΜ SAST
Barleria macrostegia - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria macrostegia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 07:24 ΠΜ SAST
Barleria heterotricha - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria heterotricha, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phchiang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Kilimanjaro, TZ (Google, OSM)
Streptocarpus montanus - Photo (c) Stephan Pflume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephan Pflume
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Streptocarpus montanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:41 ΠΜ SAST
Barleria elegans orientalis - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria elegans ssp. orientalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 08:13 ΠΜ SAST
Barleria elegans orientalis - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria elegans ssp. orientalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 06:16 ΜΜ SAST
Barleria lancifolia - Photo (c) Judy Flatt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Flatt
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria lancifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandmorisse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:54 ΠΜ SAST
Barleria pungens - Photo (c) Raquel de Castro Maia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raquel de Castro Maia
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria pungens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angela_husfeld

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 10:28 ΠΜ CST
Barleria lupulina - Photo (c) Mohd Abdul Muin Md Akil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mohd Abdul Muin Md Akil
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria lupulina, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_case_w

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:11 ΠΜ CAT

Τόπος

Kaoma, Zambia (Google, OSM)

Περιγραφή

Perennial herb with several to many annual stems up to 30-40 cm tall. Leaves elliptic to oblanceolate, c. 3-4 x 1 cm. Inflorescences axillary, c. 3-5 flowered. Corolla tube c. 5-6 mm long.

Growing in slightly degraded Kalahari woodland in Kalahari Sands.

Lepidagathis nemorosa - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Lepidagathis nemorosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayleighmiles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 09:58 ΠΜ CAT

Τόπος

27, Masvingo, ZW (Google, OSM)
Barleria ameliae - Photo (c) Linda Loffler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Loffler
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria ameliae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:40 ΠΜ SAST
Barleria meyeriana - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria meyeriana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpurnell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 08:45 ΠΜ SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Barleria rigida ilicina - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη iain_darbyshire: Barleria rigida var. ilicina, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8654