Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_notes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 11:43 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_notes

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2139

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:23 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robehrlich

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2015 03:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbehrens

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onjalalaina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 10:44 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onjalalaina

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 06:01 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feno

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:24 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feno

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019

Περιγραφή

Herbarium reference: MDF-RAN197

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienrahaingo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 08:42 ΠΜ +03

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onjalalaina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014

Τόπος

Vondrozo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2015 03:39 ΜΜ +03

Τόπος

Sava, MG-AS, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franck

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:34 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 09:59 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 09:17 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntsakisi_masia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntsakisi_masia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 12:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 12:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 09:27 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 03:09 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Madagascar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 11:27 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 11:36 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 12:08 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liah_continentino

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:18 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2009 10:16 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:40 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_paul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:26 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebughugger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Top of hill sandstone hill with sand covered in small sandstone stones.

At least 25 plants seen in area 7mx7m.

Here are separate observations of similar plants within 5 m of each other. https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-01-14&place_id=27444&taxon_id=82268

most plants flowering had the flower fallen off.

Sand was very wet, There had been about 100 mm of rain a few days previously, measured about 1km away in my garden.

see other observations which may be the same species on sandstone or sand in Serowe.

Sand
https://www.inaturalist.org/observations/103068579

Sandstone
https://www.inaturalist.org/observations/196038209

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

op of sandstone hill with sand covered in small sandstone stones.

At least 25 plants seen in area 7mx7m.

Here are separate observations of similar plants within 5 m of each other. https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-01-14&place_id=27444&taxon_id=82268

most plants flowering had the flower fallen off.

Sand was very wet, There had been about 100 mm of rain a few days previously, measured about 1km away in my garden.

see other observations which may be the same species on sandstone or sand elsewhere in Serowe.

Sand
https://www.inaturalist.org/observations/103068579

Sandstone
https://www.inaturalist.org/observations/196038209

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

top of sandstone hill with sand covered in small sandstone stones.

At least 25 plants seen in area 7mx7m.

Here are separate observations of similar plants within 5 m of each other. https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-01-14&place_id=27444&taxon_id=82268

most plants flowering had the flower fallen off.

Sand was very wet, There had been about 100 mm of rain a few days previously, measured about 1km away in my garden.

see other observations which may be the same species on sandstone or sand elsewhere in Serowe.

Sand
https://www.inaturalist.org/observations/103068579

Sandstone
https://www.inaturalist.org/observations/196038209

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

top of sandstone hill with sand covered in small sandstone stones.

At least 25 plants seen in area 7mx7m.

Here are separate observations of similar plants within 5 m of each other. https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-01-14&place_id=27444&taxon_id=82268

most plants flowering had the flower fallen off.

Sand was very wet, There had been about 100 mm of rain a few days previously, measured about 1km away in my garden.

see other observations which may be the same species on sandstone or sand elsewhere in Serowe.

Sand
https://www.inaturalist.org/observations/103068579

Sandstone
https://www.inaturalist.org/observations/196038209

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

top of sandstone hill with sand covered in small sandstone stones.

At least 25 plants seen in area 7mx7m.

Here are separate observations of similar plants within 5 m of each other. https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-01-14&place_id=27444&taxon_id=82268

most plants flowering had the flower fallen off.

Sand was very wet, There had been about 100 mm of rain a few days previously, measured about 1km away in my garden.

see other observations which may be the same species on sandstone or sand elsewhhere in Serowe.

Sand
https://www.inaturalist.org/observations/103068579

Sandstone
https://www.inaturalist.org/observations/196038209

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

afew pl ants taken from this population and placed in pot with sand/stones from the same area on 14 Jan 24. Flowered on 17 Jab 24

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 09:52 ΠΜ +03

Τόπος

Hadibu, Jemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicasiberiana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 03:31 ΜΜ WAT

Τόπος

Messok, East, CM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

On sandstone. Abundant in small area 10m x 10m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auning

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_aditya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 01:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 08:05 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntsakisi_masia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_palmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coqwallon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 08:34 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 05:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 09:05 ΠΜ +03

Τόπος

Hadibu, Jemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 09:26 ΠΜ SAST

Περιγραφή

I think it's this....if so may be a new locality?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaudzungwa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 03:05 ΜΜ EAT

Τόπος

Muheza, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhardmalan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:42 ΠΜ EAT

Τόπος

Bevero, Madagascar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 01:45 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrabehevitra

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 02:29 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Medium shrub, 1.3m, common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antkaschula

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:57 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhardt

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 12:24 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:32 ΜΜ EAT

Τόπος

Kilosa, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 05:24 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 08:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:45 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusdeklerk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinmay_26

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yasalde

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Sanga, MZ-NS, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angemarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:41 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antkaschula

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:09 ΠΜ EAT

Τόπος

Oltiasika, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marojejy

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2009 12:47 ΜΜ EAT

Περιγραφή

First trip to Antohakalava ever made. Color troubles with pictures, sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feno

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2018

Τόπος

Ambobaka-Ambanja (Google, OSM)

Περιγραφή

In the river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2011 09:23 ΜΜ EAT

Τόπος

Bevero, Madagascar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 12:07 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franck

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:42 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

_3foxes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2012 12:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2015 11:15 ΠΜ CET

Περιγραφή

Small spiny shrub growing on a wooded, granite rocky outcrop. Unfortunately no flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elcomley

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:34 ΠΜ EAT

Τόπος

Machinga, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 09:56 ΠΜ +03

Περιγραφή

The one with spiny leaves and blue flower. Plant growing in deep crevice, too wide to get close to the flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2013 03:17 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 09:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2003 03:58 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 08:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Komo, GA-ES, GA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 09:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:33 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_rickert

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2005 11:21 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 09:07 ΠΜ SAST

Περιγραφή

See these fall into B holubi but they are totally different to B holubi ? These on the Lebombo rhyolite less spiny and white villous stems, different flower shape softer form and not as sturdy upright like proper B holubi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018 01:07 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmckibbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 01:17 ΜΜ CAT

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pravin8313

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 09:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:59 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_case_w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 02:27 ΜΜ CAT

Τόπος

Solwezi, Zambia (Google, OSM)

Περιγραφή

Perennial herb from a woody rootstock. Stems 1-few, up to 25 cm long. Leaves linear-lanceolate. Inflorescence terminal.

Growing in degraded miombo woodland in sandy loam soil.