Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luo_qing

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:59 PM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luo_qing

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:35 PM EDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hwolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:53 PM EDT
Ancyloxypha numitor - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Ancyloxypha numitor, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

geobird9

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:25 PM EDT
Spilosomina - Photo (c) Flown (Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Υποφυλή Spilosomina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

geobird9

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:28 PM EDT
Spilosomina - Photo (c) Flown (Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Υποφυλή Spilosomina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

xiaoqun2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:43 PM EDT
Papilio polyxenes - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Papilio polyxenes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roycecumming

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:53 PM EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος Vanessa atalanta

Παρατηρητής

roycecumming

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:01 PM EDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chodearm

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:28 PM EDT

Τόπος

Mastic (Google, OSM)
Amphipyra pyramidoides - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Amphipyra pyramidoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:49 PM EDT
Megisto cymela - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Megisto cymela, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bschwamb

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:54 PM EDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

marieny

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 03:55 PM EDT
Papilio troilus - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Papilio troilus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sootiju

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:04 AM EDT
Autographa precationis - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Autographa precationis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krista180

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:24 AM EDT
Papilio polyxenes - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Papilio polyxenes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mandyforlenzasticos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:51 AM EDT
Pyrausta signatalis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Pyrausta signatalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

elizabeth_adler

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 09:01 AM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:13 PM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jappelny

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:55 AM EDT

Περιγραφή

Andrew Haswell Green Park, East River Esplanade. On Echinacea purpurea.

Danaus plexippus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertkhay

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:04 PM EDT
Halysidota harrisii - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Halysidota harrisii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

oldbizmark

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:10 PM EDT
Galgula partita - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Galgula partita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jappelny

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:36 PM EDT

Περιγραφή

Central Park, Dene Meadow. On Monarda fistulosa.

Epargyreus clarus - Photo (c) elinpierce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elin Pierce
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Epargyreus clarus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michael191

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:46 AM EDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

karalyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:44 PM EDT
Melittia cucurbitae - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Melittia cucurbitae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wildwitchwest

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021

Τόπος

Van Cortlandt Park (Google, OSM)
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stevewalternature

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:18 PM EDT
Argyresthia calliphanes - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Argyresthia calliphanes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

calosoma_amitch

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:31 AM CDT

Περιγραφή

Collected via mercury vapor lamp

Cisseps fulvicollis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Cisseps fulvicollis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

calosoma_amitch

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:32 AM CDT

Περιγραφή

Collected via mercury vapor lamp

Heterocampa obliqua - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Heterocampa obliqua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamatthews1

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:31 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Γένος Halysidota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

urbanwoods

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:36 PM EDT
Cydia latiferreana - Photo (c) John P. Friel Ph.D., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Cydia latiferreana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

craghorne

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:30 AM EDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hughmcguinness: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 87927