Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 12:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 09:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:55 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pat_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 12:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhooper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This was one of several species of moth that came to baited treetrunks along a trail. The specimen in the photo is the one my observation refers to.

This moth is a Lithophane species near L. scottae. Jim Troubridge, the author of the species L. scottae says he is not sure what this specimen is. He believes it may be an undescribed species. Genetic material will be submitted to barcoding to help determine where this specimen belongs in the genus.
I've added photos of the genitalia to supoort this observation. Credit goes to Jim Vargo of Indiana for the genitalic photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothvet

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020

Περιγραφή

dissected female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 01:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 09:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 06:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calopteryx

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 01:11 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 06:58 ΜΜ EDT