Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millerh3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 04:00 PM CST
Diuris - Photo (c) Doug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Diuris, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 09:38 AM AWST
Choristus - Photo (c) Faye Arcaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Choristus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babyfoot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:45 PM UTC
Aleucosia - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Aleucosia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbogan

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Kojonup (Google, OSM)
Perga - Photo (c) Michael Jefferies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Perga, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017 07:55 AM AWST

Ετικέτες

Eristalinus punctulatus - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Eristalinus punctulatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Papilio demoleus - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Papilio demoleus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:42 AM AWST
Monistria - Photo (c) FroggyBeth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Monistria, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:53 AM AWST
Chrysopasta elegans - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Σύνθετο Chrysopasta elegans, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Asterolasia grandiflora - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Asterolasia grandiflora, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:53 AM AWST
Caladenia longiclavata - Photo (c) Cal Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Caladenia longiclavata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:30 AM AWST
Pterostylis sargentii - Photo (c) Em Lamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Pterostylis sargentii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:16 PM UTC
Diplolaena dampieri - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Diplolaena dampieri, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:02 PM UTC
Conostylis androstemma - Photo (c) Mark Cliff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Conostylis androstemma, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:17 PM UTC
Tapeigaster - Photo (c) Elaine McDonald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Tapeigaster, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 04:01 PM UTC

Περιγραφή

Peltigera?

Ornduffia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Ornduffia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:38 PM UTC
Hakea cyclocarpa - Photo (c) Kirke M., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Hakea cyclocarpa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:28 PM UTC
Hakea cyclocarpa - Photo (c) Kirke M., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Hakea cyclocarpa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 05:39 AM AWST
Verticordia lindleyi purpurea - Photo (c) Timothy Hammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Verticordia lindleyi ssp. purpurea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 01:16 PM AWST

Ετικέτες

Πλατυστοματίδες - Photo (c) Tiffany Lum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 01:02 PM AWST
Zizina labradus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Zizina labradus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:04 PM AWST
Daviesia decurrens - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Daviesia decurrens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:45 PM UTC

Περιγραφή

Not sure on ID... @hortje what're your thoughts?

Lenophila - Photo (c) Irene Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Lenophila, Ένα μέλος του Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:45 PM UTC

Περιγραφή

Not sure on ID... @hortje what're your thoughts?

Lenophila nila - Photo (c) Charles Porter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Lenophila nila, Ένα μέλος του Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2015 01:08 PM AWST
Stenocotis depressa - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Stenocotis depressa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helium_l

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 09:43 PM AWST

Περιγραφή

Very abundant on that tree (Ficus sp.), saw at least 5 at the same time. Somehow I could not find any of them in Kings Park, despite the egg sacs are very common.

Hersiliidae - Photo (c) biocacheux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván Montes de Oca Cacheux
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Οικογένεια Hersiliidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helium_l

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:56 PM AWST
Pterostylis vittata - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Pterostylis vittata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:01 PM UTC
Olearia paucidentata - Photo (c) Timothy Hammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Olearia paucidentata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:26 PM UTC
Dioscorea hastifolia - Photo (c) williamdomenge9, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Dioscorea hastifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:27 PM UTC
Scaevola canescens - Photo (c) daniel_heald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Scaevola canescens, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 04:11 PM UTC
Stirlingia latifolia - Photo (c) Dustyn and Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Stirlingia latifolia, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 102