Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarraj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:08 ΜΜ AWST
Rutilia - Photo (c) Doug Beckers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Rutilia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 04:37 ΜΜ UTC
Isopogon autumnalis - Photo (c) Charles Porter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charles Porter
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Isopogon autumnalis, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Darwinia sp. Corrigin (purpurea clade)

Darwinia acerosa - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Darwinia acerosa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremophila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 12:08 ΠΜ AWST
Chasmina pulchra - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Chasmina pulchra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 03:29 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Codula occidentalis - Photo (c) Kerry Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kerry Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Codula occidentalis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorree

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 12:53 ΜΜ AWST
Scenopinus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Scenopinus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:52 ΠΜ AWST
Scenopinidae - Photo (c) s w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Οικογένεια Scenopinidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 10:56 ΠΜ AWST
Lipocalliini - Photo (c) Bo Janmaat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bo Janmaat
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Φυλή Lipocalliini, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 10:53 ΠΜ AWST
Eumerus peltatus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Eumerus peltatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 10:12 ΠΜ AWST
Dictyopharidae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Οικογένεια Dictyopharidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helium_l

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 06:37 ΠΜ AWST
Grallina cyanoleuca - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Grallina cyanoleuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gum_leaf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 11:48 ΠΜ AWST

Τόπος

Denmark, AU-WA, AU (Google, OSM)
Labium - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Labium, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylene77

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 08:29 ΠΜ AWST
Epthianura aurifrons - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Epthianura aurifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαγαλάκι Μπάτζι (Melopsittacus undulatus)

Παρατηρητής

kaylene77

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 09:11 ΠΜ AWST
Παπαγαλάκι Μπάτζι - Photo (c) Joseph j7uy5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Παπαγαλάκι Μπάτζι (Melopsittacus undulatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylene77

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 08:47 ΠΜ AWST
Elanus axillaris - Photo (c) Garin Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Garin Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Elanus axillaris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 03:41 ΜΜ AWST
Ophiusa tirhaca - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Ophiusa tirhaca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Frankenia glomerata - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Frankenia glomerata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 03:00 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Mix of (mostly) 4-merous and 5-nervous flowers

Wahlenbergia - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Wahlenbergia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_heald

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 11:18 ΠΜ AWST

Περιγραφή

on Fig

Ceroplastes rusci - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Ceroplastes rusci, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 12:13 ΜΜ AWST

Τόπος

Swan, AU-WA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

C. crenata? On xanthorrhoea

Temognatha mitchellii - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Temognatha mitchellii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Darwinia sp. Corrigin (purpurea clade)

Darwinia - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Darwinia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:56 ΠΜ AWST
Triclista singularis - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Triclista singularis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:51 ΠΜ AWST
Ptilotus manglesii - Photo (c) Tobias Westmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tobias Westmeier
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Ptilotus manglesii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:52 ΜΜ AWST
Xanthoparmelia semiviridis - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Xanthoparmelia semiviridis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 03:54 ΜΜ AWST
Grevillea pilulifera - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by overlander (Gerald Krygsman)
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Grevillea pilulifera, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:00 ΜΜ AWST
Utricularia violacea - Photo (c) Hugo Innes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Hugo Innes
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Utricularia violacea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:17 ΜΜ AWST
Philydrella pygmaea - Photo (c) Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Keir Morse
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Philydrella pygmaea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:21 ΜΜ AWST
Thelymitra antennifera - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Thelymitra antennifera, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:20 ΜΜ AWST
Utricularia violacea - Photo (c) Hugo Innes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Hugo Innes
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Utricularia violacea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:09 ΜΜ AWST
Prodiaphania - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη hortje: Γένος Prodiaphania, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 346