Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 03:42 PM AEDT

Περιγραφή

Cryptolaemus montrouzieri, rescued from a dip in our bird bath.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:14 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2017 11:44 AM AWST

Περιγραφή

Making mud nests in the ground in a suburban back yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 11:29 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 05:15 AM AWST

Περιγραφή

fly depositing eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:49 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 10:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 02:11 PM AWST