Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Location: Blue Mountains, NSW, Australia

An incredibly tiny fly that flew from flower to flower to feed from it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 12:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Photobombed by an intensely interested dog. The case was filled with sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonpearson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Hatched 6 days after female laid eggs in the plastic glass.
Female caught on the wing as she flew clumsily through the dry rainforest understory. Rainforest Patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 12:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 08:46 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 11:57 ΠΜ HKT

Περιγραφή

Differentiated from D. acalis by diffuse markings on forewing?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

kaylene77

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:41 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 12:35 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylene77

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 12:07 ΜΜ +07

Τόπος

Christmas Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:37 ΜΜ AWST

Τόπος

Eganu, WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 02:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:46 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:19 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:13 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 06:49 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:41 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 06:30 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Distinguished from P. phalangioides by the dark stripes on the clypeus (area between the eyes and chelicerae), e.g., in photo #12.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmunda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntjennings

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:27 ΠΜ ACST

Περιγραφή

A nice clump.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 01:36 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntjennings

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2000 01:16 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 02:40 ΜΜ AWST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 01:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gum_leaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:22 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myelaphus

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 06:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:50 ΜΜ CDT

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σακχαροπέταυρος (Petaurus breviceps)

Παρατηρητής

alisonpearson

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

This specimen observed high up in a Fig Tree, Rainforest Patch.
There were 3 calling, 2 in the fig tree and one further up the gully. Haven’t observed them here before this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maratusmad

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 01:51 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Mating pair seen on Acacia on beach access approx 8pm, 10 March 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna391

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 03:14 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna391

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:30 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:48 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 08:45 ΠΜ CDT

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 06:57 ΜΜ CDT

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 03:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjc

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:42 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:41 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 01:00 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Extra photos carrying prey OR are they mating ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 01:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Περιγραφή

Mimophytum alienoides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 01:35 ΜΜ CDT

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 04:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:07 ΠΜ CST

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorree

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:25 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 09:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Part of the Psychoda alternata complex. Finally something a bit more interesting! And Floofy, Attracted to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 09:13 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Specimen vouchered PERTH 08169810

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babyfoot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 06:16 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Saved from paddling pool. It did survive and fly away after it dried out its wings. Perhaps 5mm long, long body, striped.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 12:18 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2017 03:12 ΜΜ AWST

Ετικέτες

fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 07:17 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:15 ΜΜ AWST

Περιγραφή

One of the smaller masked bees found here.Whit/cream markings on face, legs, neck area.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna391

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 03:44 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 10:29 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Later instar ochterid nymph. Body length approx. 4mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 01:23 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Triclista singularis IDed by Jean Hort

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:36 ΠΜ CST

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 03:00 ΜΜ CST

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:27 ΠΜ CST

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 12:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_hort

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:13 ΠΜ CDT

Τόπος

Del Rio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrainecphelan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrainecphelan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 09:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 12:56 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 12:11 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 04:28 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Darwinia sp. Ravensthorpe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:57 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 10:45 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:13 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mullewa, AU-WA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Phrase name Darwinia sp. Morawa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:43 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Darwinia sphaerica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 12:54 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna391

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 07:15 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 03:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Περιγραφή

Collected by D. Knowles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:45 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Vouchered, RD 14090

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 08:50 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Now Lysiandra scaber.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:47 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babyfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:20 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:42 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Many of these plants around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 12:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I found these last visit too (and took better photos in 2019!)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I'd expect to see these froggy legs on a wasp, but not a fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phycus

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 01:27 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:13 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:32 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:16 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:05 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett_coulstock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 04:32 ΜΜ AWST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 03:42 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Cryptolaemus montrouzieri, rescued from a dip in our bird bath.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2017 11:44 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Making mud nests in the ground in a suburban back yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 11:29 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 05:15 ΠΜ AWST

Περιγραφή

fly depositing eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:49 ΠΜ AWST