Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:09 PM CET
Betula pubescens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Betula pubescens, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2011 01:57 AM CET
Alisma plantago-aquatica - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Alisma plantago-aquatica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watteike

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Cotoneaster franchettii - Photo (c) colinmeurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Cotoneaster franchetii, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2012 05:53 PM CEST

Περιγραφή

the dead animal

Ζαρκάδι - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2010 05:37 AM CEST
Διπλόποδα - Photo (c) Paul G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2011 12:05 AM CET
Διπλόποδα - Photo (c) Paul G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2012 08:01 AM CEST
Tachypodoiulus niger - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Tachypodoiulus niger, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2010 08:49 AM CEST
Bromus sterilis - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Bromus sterilis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2011 03:33 AM CET
Carex - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Γένος Carex, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2010 10:15 AM CEST
Carex hirta - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Carex hirta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2010 12:41 AM CEST
Carex pseudocyperus - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Carex pseudocyperus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2011 10:13 AM CEST
Carex hirta - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Carex hirta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 07:48 PM CEST
Armeria - Photo (c) Randi Hausken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Γένος Armeria, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:56 PM CEST
Butomus umbellatus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Butomus umbellatus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 01:19 PM CEST
Ερυθρόδανο - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Ερυθρόδανο (Γένος Rubia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 07:23 PM CEST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:51 AM +04
Cicerbita - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Γένος Cicerbita, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorginatsvlishvili

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:55 AM +04
Populus tremula - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Populus tremula, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorginatsvlishvili

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:55 AM +04
Populus tremula - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Populus tremula, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριο (Γένος Cichorium)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ajaria, GE (Google, OSM)
Cicerbita - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Γένος Cicerbita, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) Danny S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 04:13 PM CEST
Picris hieracioides - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Picris hieracioides, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacoderm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 04:45 PM BST

Περιγραφή

I would really like to know what the plant is! The beetle is Sesselia pusilla (Gerstaecker), Chrysomelidae.

Spermacoce verticillata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Spermacoce verticillata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

ivanokoog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:23 PM CEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heiko14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:57 AM CEST
Ctenocephalides canis - Photo (c) Tinka Neven, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Ctenocephalides canis, Ένα μέλος του Σιφωνάπτερα (Τάξη Siphonaptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 12:34 PM CEST
Potentilla incana - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Potentilla incana, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)

Παρατηρητής

mikkel08

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:55 AM SAST
Honckenya peploides - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Honckenya peploides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

namdrak3620

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 11:58 AM EDT

Τόπος

New Port Richey (Google, OSM)
Ερυθροδανοειδή - Photo (c) Ellie Garvie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

abg8s

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:26 PM MDT
Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

fabrizio_longo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:19 PM SAST
Ερυθροδανοειδή - Photo (c) Ellie Garvie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hannes_oehm: Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1662