Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2011 01:57 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 07:24 PM CEST

Περιγραφή

Plantago major ssp. intermedia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 05:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 01:30 PM CET

Περιγραφή

bigger, thicker than the species i usually see

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannes_oehm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2015 12:45 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφίδες (Γένος Aphis)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jana_w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 07:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 02:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 09:33 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 05:51 PM CET

Περιγραφή

Flower-like growth on plant leaf in the hill forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glandarius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 09:54 PM CET

Τόπος

Gleisdreieck (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mak2kofi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 09:40 AM UTC