Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swede_ida

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 10:41 ΠΜ NZST
Zearaja nasuta - Photo (c) Albeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Albeer
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Zearaja nasuta, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swede_ida

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 10:41 ΠΜ NZST
Dipturus nasutus - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Dipturus nasutus [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swede_ida

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 10:41 ΠΜ NZST
Zearaja nasuta - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Zearaja nasuta [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομουδιάστρα (Tetronarce nobiliana)

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017

Περιγραφή

Found alive on the ramp at the Outboard Boating Club and died shortly after.

Female, 1025 mm TL, 730 mm DW.

Μαυρομουδιάστρα - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gonzalo Mucientes Sandoval
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Μαυρομουδιάστρα (Tetronarce nobiliana)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swede_ida

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 10:41 ΠΜ NZST
Dipturus nasutus - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Dipturus nasutus [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)

Παρατηρητής

daturademon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 08:19 ΜΜ PDT

Τόπος

9494, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Friends catch

Αμερικάνικη Πέστροφα - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Αμερικάνικη Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:42 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Pecten novaezelandiae - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Pecten novaezelandiae, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:43 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Maurea selecta - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Maurea selecta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:45 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Gari lineolata - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Gari lineolata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:46 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Alcithoe arabica - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Alcithoe arabica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:48 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Quite different to the more common 11-armed speceis normlly found on this beach

Astropecten polyacanthus - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Astropecten polyacanthus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

threekingsschool

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 01:05 ΜΜ NZST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

henriqueraupp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 05:09 ΜΜ HST

Τόπος

Imbé, RS, Brasil (Google, OSM)
Sterninae - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Υποοικογένεια Sterninae, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)

Παρατηρητής

yu16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 09:31 ΠΜ +04
Μουστακογλάρονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλόψαρο (Galeorhinus galeus)

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Περιγραφή

Pregnant female, 170 cm TL, c. 35 kg, tail-wrapped and drowned on a longline, eight to ten 30 cm pups released alive.

Photographs courtesy of Richard Coxon.

Σκυλόψαρο - Photo (c) alexburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alexburton
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Σκυλόψαρο (Galeorhinus galeus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 03:51 ΜΜ NZST
Anous ceruleus - Photo (c) Mike Letnic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Letnic
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Anous ceruleus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 03:00 ΜΜ EDT
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2017 06:36 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The second image is of the foliage of the host tree.

Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 12:26 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Βομβυλιίδες - Photo (c) Kurt Hennige, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kurt Hennige
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

bijoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 10:06 ΠΜ IST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkhankarliwfms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 08:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

What kind of spider is this?

Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhayes

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 10:32 ΜΜ MDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 05:46 ΜΜ NZDT
Hemideina thoracica - Photo (c) Arama Mataira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arama Mataira
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Hemideina thoracica, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2017 09:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I know this is not the smallest one - glove marks on second photo 10mm apart. Grazing in the intertidal at night.

Aplysia juliana - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Aplysia juliana, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομουδιάστρα (Tetronarce nobiliana)

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017

Περιγραφή

Found alive on the ramp at the Outboard Boating Club and died shortly after.

Female, 1025 mm TL, 730 mm DW.

Tetronarce fairchildi - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Tetronarce fairchildi [inactive], Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Περιγραφή

How exciting. Last year we found one T.malvina in the neighbour's property but this year when I went to check that spot, none on his place but a colony now on my place.

Thelymitra malvina - Photo (c) Bill Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Thelymitra malvina, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2017 02:40 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Remains of the blue tide at Piha today. Noticed a lot of these blowing up into the dunes. Should make for a nice input of nutrients.

I also couldn't help but notice all of the small plastic fragments in the drift. They were everywhere you looked.

Ετικέτες

Velella velella - Photo (c) ineeedzs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Velella velella, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Ρυγχοφάλαινα (Balaenoptera acutorostrata)

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017

Περιγραφή

estimated length 3.66 m (12 ft)

12-13 m depth, SST 15.7 Celsius

Frame grabs taken from video provided courtesy of Owen and Indah Wilson.

Βόρεια Ρυγχοφάλαινα - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Βόρεια Ρυγχοφάλαινα (Balaenoptera acutorostrata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2007 05:41 ΜΜ NZST

Τόπος

Pacific Ocean (Google, OSM)

Περιγραφή

Frolicking just off Kokota south of the mouth of the Parengarenga.

Cheloniidae - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Οικογένεια Cheloniidae, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 12:24 ΜΜ EDT
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη hammy: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 63