Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 12:09 ΜΜ NZST

Τόπος

Piha, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Part of a large colony of weta living in this small lean to woodshed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hammy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 12:55 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On the walking track along the ridge. Only water was the puddles on the track.