Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 12:11 ΜΜ HST
Lithurginae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Υποοικογένεια Lithurginae, Ένα μέλος του Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lastime

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2014

Περιγραφή

Bee on a prickly pear flower

Lithurginae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Υποοικογένεια Lithurginae, Ένα μέλος του Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niall

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 08:05 ΜΜ CDT
Augochloropsis humeralis - Photo (c) Mathew L. Brust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathew L. Brust
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Augochloropsis humeralis, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhend9

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 11:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

A male bee attempting to mate with a very pollen-covered female bee. She spent most of the time frenetically trying to get rid of him so, the photos aren't as sharp as desired. Bees were about 6mm long.

Protandrena - Photo (c) jgibbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jgibbs
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Γένος Protandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018
Protandrena - Photo (c) jgibbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jgibbs
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Γένος Protandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 03:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mining bee

Protandrena - Photo (c) jgibbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jgibbs
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Γένος Protandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 10:18 ΜΜ CEST
Protandrena - Photo (c) jgibbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jgibbs
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Γένος Protandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bymattkelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 11:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Grandview, MO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Foraging on black-eyed susan in prairie field surrounded by woods.
Matt Kelly, thebeereport.com

Protandrena - Photo (c) jgibbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jgibbs
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Γένος Protandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadaeschliman

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 07:09 ΜΜ EDT
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokurtz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 04:31 ΜΜ EDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The bee.

Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lshepstew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 02:18 ΜΜ CDT
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aphanotus

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:50 ΜΜ EDT
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanbyweight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markbuy

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nomad?

Nomada texana - Photo (c) Gary St.Clair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary St.Clair
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada texana, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 12:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Ageratina Havanensis. ID welcomed and appreciated!

Nomada texana - Photo (c) Gary St.Clair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary St.Clair
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada texana, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgritz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 04:39 ΜΜ CDT

Τόπος

Maypearl, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Skeleton-leaf goldeneye
Viguiera stenoloba

Nomada texana - Photo (c) Gary St.Clair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary St.Clair
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada texana, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)

Παρατηρητής

jamisonseesyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 01:26 ΜΜ PDT
Nomada suavis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada suavis, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hogpotato

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 04:15 ΜΜ PDT
Nomada suavis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada suavis, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hogpotato

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 04:19 ΜΜ PDT
Nomada suavis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada suavis, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajaydockery

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018

Τόπος

Rowlett Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow and black bee on flower
Dark colors with no hair
No precipitation
No wind
Open forest
85 degrees fahrenheit
Sunny, moist environment

Nomada fervida - Photo (c) Laura Zurro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Zurro
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada fervida, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arctic_mongoose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 02:17 ΜΜ EDT
Nomada fervida - Photo (c) Laura Zurro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Zurro
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada fervida, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arctic_mongoose

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 02:09 ΜΜ EDT
Nomada fervida - Photo (c) Laura Zurro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Zurro
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada fervida, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfflyfisher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 03:45 ΜΜ ADT
Nomada vicina - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada vicina, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choma

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 05:29 ΜΜ CDT
Nomada articulata - Photo (c) jerremie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nomada articulata, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfeldman

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 01:06 ΜΜ PDT
Nyia gazophylax - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Nyia gazophylax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 02:06 ΜΜ CDT
Bombus flavidus - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DinGo OcTavious
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Bombus flavidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmlr

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 03:34 ΜΜ CDT
Bombus flavidus - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DinGo OcTavious
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Bombus flavidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonoutside

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018
Cixius nervosus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Cixius nervosus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estep

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 11:34 ΠΜ CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη hadel: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 17955